تازه های حوزوی نشر: سی و دومین شماره فصلنامه کتاب نقد منتشر شد

سی و دومین شماره فصلنامه انتقادی،فکری،فرهنگی کتاب نقد از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با موضوع کالبدشکافی صهیونیسم منتشر شد.

شماره جدید فصلنامه کتاب نقد در چهار بخش اندیشه، گفت و گو، ترجمه و روزآمد تدوین یافته است.

در بخش اندیشه این فصلنامه مطالبی همچون مبانی سیاسی اجتماعی صهیونیزم، نعل وارونه، ماهیت اعتقادی و دینی صهیونیسم، پیمان الاهی در عهد عتیق، گسترش سلطه اقتصادی اسرائیل بر کشورهای خاورمیانه عربی و زبان راهی برای نفوذ صهیونیسم به ترتیب به قلم مرتضی شیرودی، ناصر پورپیرار، محمد مهدی کریمی نیا، حسین کلباسی اشتری، محمد رحیم عیوضی و مهشید صفایی منتشر شده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید