گفت‌وگو بين فرهنگ‌ها و تمدن‌ها از توصيه‌هاي اسلام است

نمايندگان كشورهاي اسلامي در سازمان تربيت و علوم اسلامي ـ ايسسكو ـ در بيانيه پاياني نشست اسلامي گفت‌وگوي فرهنگ‌ها تأكيد كردند: اسلام همواره به گفت‌وگو بين تمدن‌ها و فرهنگ‌هاي مختلف توصيه مي‌كند و آن را وسيله رشد و گسترش اين دين مي‌داند.
به گزارش خبرگزاري اخبار اسلامي وابسته به سازمان كنفرانس اسلامي در بيانيه اين نشست اسلامي آمده است: تنوع و گوناگوني فرهنگ‌ها و تمدن‌ها در دنيا همواره باعث رشد و تعالي جوامع بوده است و اسلام هيچ‌گاه با آنها مخالف نبوده و قصد سركوبي آنها را نداشته است بلكه با توصيه به گفت‌وگو و مجادله احسن با آنها قصد معرفي اسلام از راه منطق و گفت‌وگو را دارد.
در اين بيانيه تأكيد شده است: اسلامي كه بر مكارم اخلاقي، عدل، كرم و ديگر صفات نيك اجتماعي توصيه مي‌كند، گفت‌وگو با ساير فرهنگ‌ها و اديان را يكي از مبادي و ارزش‌هاي خود مي‌داند، نه سركوبي تمدن‌ها و فرهنگ‌ها را. نمايندگان كشورهاي عضو ايسسكو تصريح كردند: اسلام با توصيه به گفت‌وگو بين تمدن‌ها و فرهنگ‌ها، راه رشد و تعالي مسلمانان را باز گذارده است و بهره‌مندي از تجربه‌ها و يافته‌هاي ديگران و انتقال معارف و دانسته‌هاي اسلامي به آنها را از خصوصيات مذاكره و گفت‌وگو و روابط مسالمت‌آميز با ساير فرهنگ‌ها و تمدن‌ها مي‌داند.
در اين بيانيه خاطر نشان شده است: گفت‌وگو بين تمدن‌ها آغاز تفاهم و همزيستي‌ مسالمت‌آميز است كه آثار و پيامدهاي بسيار مثبتي درپي دارد. در پايان كشورهاي اسلامي بر ضرورت ايجاد بستر‌هاي مناسب جهت همكاري و همياري بيشتر بين فرهنگ‌هاي مختلف در يك كشور تأكيد شد.

/ 0 نظر / 6 بازدید