/پايان نامه های حوزوی/دين و مردم‌سالاري در انديشه امام خميني

جلسه دفاع از پايان‌نامه دين و مردم‌سالاري در انديشه امام خميني ـ ره با حضور اساتيد راهنما و مشاور در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ـ ره ـ برگزار شد.

پايان‌نامه دين و مردم‌سالاري ديني در انديشه امام خميني ـ ره ـ ، حاصل تحقيقات دانش‌پژوه سيد مصطفي صالحي اميري است و به چند پرسش كليدي پاسخ مي‌دهد. اول اينكه چه نسبتي بين دين و مردم‌سالاري وجود دارد و پاسخ اين است كه بين دين و مردم‌سالاري، سازگاري مشروطي وجود دارد، پرسش دوم به عناصر ذهني مردم‌سالاري ديني در انديشه امام راحل معطوف است و پاسخ در طرح مباحثي چون اجتهاد و تقليد، ولايت فقيه، حق و تكليف، آزادي، شورا و بيعت نهفته است. پرسش سوم هم عناصر عيني مردم‌سالاري ديني در انديشه بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران را مورد سؤال قرار مي‌دهد و در پاسخ، عناويني چون رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و انتخابات مورد دقت و نظر واقع شده است.
در اين پايان‌نامه لايه زيرين بحث سياسي مردم‌سالاري ديني نيز تحت عناويني چون رابطه عقل و شرع، احكام اوليه، ثانويه و حكومتي، احكام شرعي و قانون موضوعه، شريعت ضرورت و مصلحت، شريعت مصلحت و رأي اكثريت، از افقي دور و عمومي مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت، همه عناصر ذهني و عيني مردم‌سالاري ديني بر اساس انديشه امام خميني ـ ره ـ در دو جنبه ديني و مردم‌سالاري به بحث گذاشته شده است.
لازم به توضيح است كه دكتر منوچهر محمدي استاد راهنما، حجت الاسلام فيرحي استاد مشاور و حجت الاسلام بهروزي لك داور اين پايان‌نامه دوره كارشناسي‌ارشد بودند.

/ 0 نظر / 5 بازدید