آيت الله شيرازي: حكومت اميرالمؤمنين ـ ع ـ در تاريخ بي‌نظير بود

آيت الله سيد صادق شيرازي روحاني عراقي ساكن در قم در ديدار جمعي از خانواده‌هاي عراقي كه به ايران سفر كرده بودند به خصوصيات حكومت اميرالمؤمنين ـ ع ـ اشاره كرد و گفت: حكومت علي ـ ع ـ در تاريخ بي مثل و مانند بود.
وي با بيان مطلب فوق تصريح كرد: حكومت اميرالمؤمنين ـ ع ـ پنج سال به طول انجاميد كه غير كوفه، حدوداً 50 دولت و شهر ديگر را نيز در بر مي‌گرفت و از نظر وسعت مناطق تحت تسلط حضرت، بسيار گسترده بود. وي گفت: عليرغم وجود دولت‌ها و حكومت‌هاي ظالم و طغيانگر در زمان حضرت و وجود كارشكني‌هاي مختلف بر ضد اين امام و حكومت ايشان، حضرت حكومتي تأسيس كردند كه تاريخ مانند آن را نديده است. آيت الله شيرازي گفت: حكومت حضرت بسيار قدرتمند بود و در عين حال به هيچ كس ظلمي نمي‌شد.
وي تصريح كرد: شيعيان بايد در برآورده كردن حاجات مردم و نيازهاي آنان به حضرت علي ـ ع ـ تأسي كنند و نسبت به مسئله دقت داشته باشند تا خداوند نيز حاجات آنان را برآورده كند.
وي در پايان از خداوند براي عراق و ملت مسلمان آن آرزوي توفيق و سلامت روزافزون كرد.

/ 0 نظر / 2 بازدید