/پژوهشهای حوزوی/ طرح دوم دانشنامه قرآن‌شناسي

ساختار طرح دوم دانشنامه قرآن‌شناسي كه به مباحث دروني قرآن (معارف) اختصاص دارد در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی به تصويب رسيد.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی در يكصد و بيست و دومين نشست شوراي علمي گروه قرآن‌پژوهي با تصويب اين ساختار، فعاليت در طرح دوم دانشنامه قرآن‌شناسي آغاز شد.
اين ساختار كلان كه از سوي رياست پژوهشگاه تهيه شده بود با اعمال اصلاحاتي در چند محور سامان يافته و هر محور چندين مدخل دارد. عناوين مدخل‌ها نيز به زودي در حلقه‌‌هاي كارشناسي دانشنامه قرآن‌شناسي، پيشنهاد و در شوراي علمي به تصويب خواهد رسيد.

/ 0 نظر / 2 بازدید