آمارهای خيالی

بی شک يکی از اصول  مورد تاکيد بزرگان حوزه و رهبر معظم انقلاب حفظ استقلال و حريت حوزه های علميه است. در همين راستا حوزه همواره نظام مقدس اسلامی را مانند فرزندی حمايت و دلالت کرده است.

در مراسم ديدار مسئولان ارشد حکومتی با مقام معظم رهبری، آقای رييس جمهور برای دفاع از عملکرد دولت آمارهايی را رديف کرد. من جمله آمارهايی در ارايه کمکهای دولت به حوزه و بهبود وضع معيشتی حوزويان!

حوزه هيچ گاه بودجه ای غير از تفضلی امام زمان ـ عج ـ  که از دست نايبان عام ايشان می رسد دريافت نکرده است. بجاست مديريت حوزه در پاسخ به اين مدعا فعالانه برخورد کرده و اگر بودجه هايی که دولت به نهادهای حکومتی مانند دفتر تبليغات و ... می دهد را به پای طلاب حوزه می گذارند شديدا تکذيب شود. امروزه طلاب از اقشار کم درآمد جامعه نيز مستضعف تر و البته  با مناعت طبع زندگی می کنند. شرط انصاف چنين  دروغ پردازی هايی نيست.

/ 0 نظر / 6 بازدید