وظيفه مجلس در گسترش تحقيقات در حوزه علميه قم

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي دوشنبه در حاشيه بازديد از مركز جهاني علوم اسلامي در قم گفت: مجلس براي گسترش تحقيقات علوم انساني و مراكز تحقيقاتي با حوزه علميه قم همكاري مي‌كند.
دكتر عباس‌پور گفت: حضور طلاب غيرايراني در مركز جهاني علوم اسلامي براي كسب معارف اسلامي به ويژه توسعه فرهنگ شيعه در جهان بسيار مثمر ثمر است. اميدواريم امكانات اين مركز متناسب با حجم فعاليت‌هاي آن گسترش يابد و با توجه به تكنولوژي روز پيشرفت كند. اين وظيفه ما در مجلس است كه اين مركز را مورد حمايت قرار دهيم. پتانسيل‌هاي خوبي هم در اين جا نهفته است و در نشر فرهنگ شيعه و تربيت طلاب خارجي مؤثر است. وي ادامه داد: با توجه به اهداف برنامه پنج ساله چهارم اميدواريم شاهد گام اول باشيم كه حداقل 2/1 درصد از توليد خالص ملي به امر تحقيقات اختصاص يابد، به ويژه آن كه سال اول برنامه است و مجلس تمام حمايت‌هاي لازم را انجام مي‌دهد و وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري نيز تمام فعاليت‌هاي كشور را نظارت مي‌كند.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس افزود: در برنامه پنج ساله چهارم توجه به تحقيقات علوم انساني تأكيد شده است و ان شاء الله با همكاري مراكز تحقيقاتي در بخش علوم انساني كه قسمت عظيمي از آن در قم وجود دارد به ويژه مركز جهاني علوم اسلامي بحث تحقيقات در زمينه علوم اسلامي را به پيش مي‌بريم. وي كاربردي كردن تحقيقات در زمينه علوم انساني را از وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري عنوان كرد و گفت: حضور نمايندگان در مركز جهاني علوم اسلامي در راستاي شناسايي راه‌‌كارهاي مناسب براي ارتباط مراكز تحقيقاتي در زمينه علوم انساني با بدنه جامعه و وزارت علوم را پيدا كنيم.

/ 0 نظر / 2 بازدید