باز هم حزب باد

به تازگی دفتر هاشمی‌رفسنجانی در پاسخ به انتقادهای یکی از روزنامه‌ها به عملکرد گذشته و موضع گیری‌های کنونی ایشان، به روزنامه‌های منتقد اتهام کارکردی شبیه روزنامه های زنجیره‌ای روا داشته است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

به راستی روزنامه‌های زنجیره‌ای را چه کسانی راه‌اندازی کرد و با سرمایه هنگفت کدام حزب سیاسی ـ غول اقتصادی ـ راه اندازی شد؟

روزنامه همشهری به مدیر مسئولی عطریانفر عضو شورای مرکزی کارگزاران آیا جزو روزنامه‌های زنجیره‌ای نبود؟

آیا اکثر تحریریه و مدیریت روزنامه شرق که از یک سال پیش به ارگان تبلیغاتی آقای هاشمی بدل شده است، از نویسندگان روزنامه‌های زنجیره‌ای نبوده‌اند؟

روزنامه بهمن به مدیرمسئولی عطاءالله مهاجرانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی را جزء روزنامه‌های زنجیره‌ای می‌دانید؟

روزنامه فمینیستی زن به مدیرمسئولی فائزه هاشمی با گستاخی تمام، پیام تبریک فرح پهلوی را در نوروز 1378 منتشر کرد و به پاس شجاعتش حمایت انجمن سلطنت طلبان نیویورک را جلب کرد، متعلق به چه جریان سیاسی و اقتصادی بود؟

پس چه شد که پشتیبانان مالی و معنوی روزنامه‌های زنجیره‌ای آن زمان٬ حالا در موضع‌گیری خود از آن روزنامه‌ها با تعبیر «رسالتی که قبل از این روزنامه‌های زنجیره‌ای برای تخریب نظام بر عهده داشتند...» ياد ميکنند؟

از قضا بیشترین ایراد به کارکرد حزب دولت سازندگی راه‌اندازی جریان‌های منحط فرهنگی است که با معماری آنها پایه‌گذاری شد.

/ 0 نظر / 12 بازدید