«حاكميت الكترونيك» در حوزه علميه قم

پنجمين نشست «حاكميت الكترونيك» روز پنج‌شنبه در سالن همايش‌هاي دفتر تبليغات اسلامي قم برگزار مي‌شود.

دبيرخانه سلسله نشست‌هاي «فناوري اطلاعات و ارتباطات و كاربرد آن در حوزه‌هاي علميه» اعلام كرد: درپي استقبال مديران و كارشناسان مراكز پژوهشي، آموزشي و اطلاع‌رساني حوزوي از نشست‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌هاي علميه، پنجمين نشست با عنوان «حاكميت الكترونيك» با موضوع ارتباط اولويت‌هاي توسعه با تأكيد بر صنعت فناوري ارتباطات و اطلاعات، پنج‌شنبه 3/10/83 از ساعت 30/9 تا 12 در سالن همايش‌هاي ساختمان شماره 2 دفتر تبليغات اسلامي برگزار مي‌شود.
در اين همايش آقاي خسرو سلجوقي، معاون فني دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني، عضو گروه فناوري اطلاعات شوراي عالي اطلا‌ع‌رساني، دبير شوراي تحقيقات معاونت فرهنگي آموزشي، پژوهشي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به ايراد سخن و پاسخ به پرسش‌ها مي‌پردازد.
در اين اعلاميه از مديران و كارشناسان مراكز پژوهشي و آموزشي براي شركت در اين مراسم، دعوت به عمل آورده شده است.

/ 0 نظر / 2 بازدید