حكام عرب به جاي مستكبرين، مردم را پشتوانه خود قرار دهند

 آيت الله سيد محمدحسين فضل الله، سقوط نظام طاغوتي صدام را درس عبرتي براي حكام عرب دانست و به آنان هشدار داد: به جاي تكيه به قدرت‌هاي خارجي به مردم توجه كنيد و آنها را پشتوانه خود قرار دهيد.
به گزارش خبرگزاري لبنان، آيت الله فضل الله در سخنان ‌هفتگي خود گفت: مشكل اساسي كه باعث تضعيف نقش جهان عرب و به طور كلي جهان اسلام در برابر ساير كشورهاي جهان شده، حركت حكام اين كشورها در مسير سياست‌هاي امريكا در منطقه است. وي افزود: اين دولت‌ها به مردم اهميت نمي‌دهند و نقشي براي آنها قايل نيستند و به جاي تكيه بر پشتوانه مردمي، مي‌خواهند با تكيه به امريكا و اجراي خواسته‌هاي او حكومت خود را پابرجا نگه دارند، حتي اگر اين سياست‌ها به نفع اسرائيل باشد.
سيد محمدحسين فضل الله ادامه داد: اين حكام، جهان عرب را به زندان بزرگي براي مردم بدل كرده‌اند و با اينكه قوانين ويژه‌اي به بهانه جنگ با اسرائيل وضع كرده‌اند، در عمل به طور مستقيم يا غير مستقيم، با اسرائيل صلح كرده‌اند. در واقع اين قوانين براي سلطه بيشتر بر مردم و به زانو درآوردن آنان وضع شده است و حكومت در اين كشورها به جاي سياست‌ با دستگاه‌هاي امنيتي اداره مي‌شود.
اين عالم لبناني با اشاره به سرنگوني صدام گفت: وقت آن رسيده است كه حكام كشورهاي عربي از خواب غفلت بيدار شوند و به جاي امريكا به نيروي مردمي تكيه كنند. همان طور كه مقاومت مردمي در فلسطين، دستاورد بهتري نسبت به گفت‌وگوي سياسي داشته و اسرائيل را به زانو درآورده است.
آيت الله فضل الله در پايان سخنان خود، اوضاع فعلي كشورهاي عربي و اسلامي را نابسامان دانست و اظهار داشت: رفتارهاي فرسايشي حكام عرب كم‌كم به بيدار شدن مردم منجر شده است. در آينده‌اي نه چندان دور، تحولي عظيم رخ خواهد داد و مردم با تكيه بر نيروها و سرمايه‌هاي سرزمين خود، كشورشان را به سطح بالايي از نظر سياسي، اقتصادي و نظامي خواهند رساند كه البته اين امر نيازمند آگاهي دادن به مردم در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها است.

/ 0 نظر / 2 بازدید