جلسه مشترك آيت الله سيستاني وعبدالعزيز حكيم ومقتدي صدر

آيت الله سيستاني در جلسه اي مشترك با عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق ومقتدي صدر فرمانده جيش المهدي مسايل عراق ونجف را بررسي كردند.

اين جلسه كه تا زمان مخابره خبر (13:35)ادامه داشت ، با توافق آيت الله سيستاني وعبدالعزيز حكيم و در مكاني نامعلوم در نجف بر گزارشده است. هنوز نتايج اين جلسه اعلام نشده است .پليس نجف هم زمان با اين جلسه مقر دفتر مقتي صدر در جف را محاصره كرده است وخواستار بازرسي آن شده كه با مخالفت اعضاي دفتر روبرو شده است .
منبع: رسا نيوز

/ 0 نظر / 2 بازدید