ترديد

«مقام خطير است و خطر بزرگ؛‌ به خدا بايد پناه برد و از او استمداد كرد؛ همه دست‌اندركاران، به ويژه رئيس جمهور، بايد از چاپلوسان دغلباز و زبان‌بازان حيله‌گر برحذر باشند و مشاوران خود را از اشخاص سابقه‌دار كه تعهدشان قبل و بعد از انقلاب مشهود بوده است، انتخاب كنند. بسا كه منحرفان و منافقان خود را به ظاهري آراسته به تقوا جا بزنند و با دست ما به اسلام و كشور اسلامي صدمه زنند.» امام خميني ـ ره ـ

هفته گذشته برخي اعضاي محترم جامعه مدرسين حوزه علميه قم با وجود اعلام موضع رسمي اين جامعه مبني بر عدم حمايت از نامزدي خاص در انتخابات و دعوت مردم به حضور حداكثري و ارايه معيارهاي نامزد شايسته‌تر ،‌ با صدور بيانيه‌اي از حجت‌الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني حمايت كردند. پاي اين بيانيه را اساتيد بزرگي چون آيات بزرگوار: جوادي آملي،‌ مؤمن، معرفت، استادي، مقتدايي، صابري همداني و برخي ديگر از علماي قم امضا كرده‌اند. اين در حالي است كه حجت‌الاسلام و المسلمين هاشمي حمايت اشخاص معلوم‌الحالي چون عطريانفر، حجاريان، شمس‌الواعظين، قوچاني و مانند آنها را نيز از ماه‌ها پيش با خود داشته است.
قدرت حجت‌الاسلام و المسلمين هاشمي براي جلب حمايت شخصيت‌ها و چهره‌هاي متناقض در اين دوره رقابت‌هاي انتخاباتي، شگفتي بسياري ناظران را برانگيخته است. افرادي كه تا كنون هيچ گونه سنخيتي غير از حمايت وي از آنها ديده نشده است. گروهي متمايل به نظريه‌هاي دكتر سروش برگرفته از نوشته‌هاي پوپر، جان لاك، هابز، ولتر و روسو، مخالف حضور دين در عرصه‌هاي اجتماعي و پايه‌گذاران روزنامه‌هاي زنجيره‌اي و گروهي مدافع سرسخت دين سياسي و حداكثري و دنباله رو افكار و نظريه‌هاي امام امام خميني _ ره _.
بي گمان هر گروه انگيزه‌ها و اهداف خود را در اين حمايت تعقيب مي‌كنند. هر كدام در صورت پيروزي حجت‌الاسلام و المسلمين هاشمي به اهداف خود برسند، شكست گروه ديگر را در بر دارد. بنابراين يكي از اين دو در آينده به اشتباه خود پي خواهند برد. حتي اگر حجت‌الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني بتواند با نوعي التقاط بين اين دو جمع كند، باز هم بايد گفت طرفداران حوزوي شكست خورده‌اند. البته حجت‌الاسلام و المسلمين هاشمي در جمع بين حمايت روحانيون سرشناس و روشنفكران مخالف در گذشته نيز عمل كرده است. در آن زمان نيز افرادي مانند عبدالله نوري، مهاجراني، كرباسچي و مانند آنها مورد حمايت وي بودند يا در كابينه منتخبش حضور داشتند.
اعضاي محترم جامعه مدرسين مي‌توانند اين توجيه را ذكر كنند كه در آن زمان افراد هنوز به حد كافي شناخته شده نبودند. اما حجت‌الاسلام و المسلمين هاشمي هيچ گاه حاضر به انتقاد از آنها نشد و حتي زماني كه رسوايي برخي از آنان براي عموم آشكار شد، به انتخابشان مباحات مي‌كرد. جالب آنكه در جزوه تبليغاتي كه در ستاد حجت‌الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني پخش مي‌شود ـ تحت عنوان چرا به هاشمي رفسنجاني رأي مي‌دهيم ـ‌ در زير تيتر دولت آينده بايد از مديران شايسته با گرايش‌هاي سياسي گوناگون تشكيل شود، به نقل از حجت‌الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني آمده است: «تركيب كابينه را در اولين دولتي كه تشكيل دادم ببينيد. آنهايي كه امروز در كابينه آقاي خاتمي محور مسائل سياسي هستند،‌ جزو وزراي من بودند. آقاي خاتمي،‌ آقاي نوري، آقاي مهاجراني، دكتر معين كه وزير علوم هستند.»
حمايت اين عده از علما و مدرسين مشروط به رعايت نكاتي در دولت احتمالي حجت‌الاسلام و المسلمين هاشمي شده است؛ رفع نگراني افراد مؤمن به انقلاب و رهبري با برخورد قاطع با چالش‌هاي فرهنگي، اخلاقي و اقتصادي، حمايت عملي از اقشار محروم و آسيب‌پذير، استفاده از چهره‌هاي خوش‌سابقه متعهد و پاي‌بند به ارزش‌هاي ديني و اخلاقي، عمل به رهنمودهاي رهبر فرزانه انقلاب مبني بر مبارزه همه جانبه با فقر، تبعيض و فساد، پايه‌گذاري مديريت كشور بر اساس خدمت به ملت و پرهيز از تجمل گرايي و گسترش فرهنگ اصيل ديني.
دغدغه اين شخصيت‌هاي برجسته حوزه علميه قم همان است كه ديگر دلسوزان انقلاب به خاطر آن حجت‌الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني را از رأي و حمايت خود محروم كرده‌اند. از سوي ديگر خواسته‌هايي كه اساتيد حوزه علميه قم بر اجراي آن تأكيد كرده‌اند، حاكي از نگراني عميق آنها نسبت به بي‌توجهي دولت آينده حجت‌الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني به مسائل فرهنگي و مشكلات قشر آسيب پذير و نيز نشان دهنده اين مسئله است كه علماي و روحانيون سرشناس حوزه عليه قم در لبه باريك روي‌گرداني از وي قرار گرفته‌اند. اميدواريم حجت الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني با مأيوس كردن گروه دوم، هرگز نگذارد چنين اتفاقي بيافتد.

/ 0 نظر / 10 بازدید