عضو جبهه مشاركت قم: بايد كاري كنيم كه حكومت مذهبي نباشد

محمد جواد اكبرين روز پنجشنبه در جلسه هفتگي جبهه مشارکت استان قم گفت: مناسبترين راه مبارزه با بنيادگراها که هرگز برچيده نخواهند شد اين است که نگذاريم پاي آنها به قدرت باز شود و در اين صورت راهي جز سکولار کردن حکومت نيست.
وي در اين جلسه که با حضور 25 نفر برگزار شد تصريح کرد: آيا راهي جز اين وجود دارد که در مباني نظري اساساً حکومت را مذهبي قرار ندهيم و حاكميت را امري سکولار بپذيريم تا پاي هيچ مذهب کنشمندي در عرصه حکومت باز نشود؟
وي گفت: بنيادگرايي مذهبي به کساني گفته مي‌شود که با تعصب هر چه تمام‌تر نسبت به متون مقدس خود‌، دگرانديشان و مخالفان خود را حذف مي‌کنند و وجه مشترک تمام اين گروهها اين است که هم با مباني نظريه مدرنيته و هم با دولت مدرن مشکل دارند و معتقدند که متون مقدسشان آنها را در ارتکاب بعضي خشونتها در قبال مخالفين خود مجاز کرده است.
اکبرين گفت: ما امشب در شرائطي دور هم نشسته‌ايم که يكي از مهم‌ترين مسائلي که ذهن جامعه بين‌الملل را به خود مشغول کرده است پديده بنياد‌گرائي گروههايي است که در اقدامات اخير خود در عراق مو‌جي از نفرت را به اين نوع از اسلام و نو‌عي نفرت را به اصل اسلام در اذهان عمومي ايجاد کرده‌اند.
عضو جبهه مشارکت استان قم در ادامه با ذکر نام تعدادي از بنيادگراهاي غربي و اسلامي‌، حوادث به وجود آمده در 18 تير را ساخته و پرداخته اين افراد در ايران ارزايابي کرد و گفت: گروههاي بنيادگرا در ايران موسوم به گروههاي فشار حوادثي مثل 18 تير‌، 20 تير‌، حادثه خوابگاه ترشت‌، ترور سعيد حجاريان و حمله به بيت منتظري را رقم زدند.
اکبرين‌، آيت الله مصباح يزدي را ايدئولوگ گروهاي بنيادگرا در جمهوري اسلامي معرفي کرد و افزود‌: وي در سالهاي اواخر دهه 70 بنيادگرائي را در ايران از طريق تريبونهاي رسمي نظام تئوريزه کرد‌.
عضو مجمع پيروان خط امام با بيان قسمتي از نظرات شرايشرت گفت: شرايشرت مي‌گويد بترسيد از روزي که قدرت به دست بنيادگراها بيافتد. شما آن روز فرصت گفت‌وگو در خصوص قرائت‌هاي مختلف از متون مقدس را نخواهيد داشت و فردا اين شمشير بنيادگراها است ‌که حرف آخر را مي‌زند.
وي با بيان اينکه معتقديم بنيادگراها افرادي متعصب هستند و از کتب خود آموخته‌اند که دگرانديشان و مزاحمان مقدساتشان را حذف کنند و بسياري از متون مقدس از جمله قرآن لااقل در ظاهر ابزار مناسبي در دست آنهاست گفت: ساليان سال است که ما تلاش مي‌کنيم تا بگوييم فرق است بين دين‌زدائي و دين تاريخي و تلاش مي‌کنيم تا باب هرمونوتيک را در قرائت کتاب و سنت باز کنيم.

منبع: رسانيوز

/ 0 نظر / 6 بازدید