در موزه هوسينز لندن‌ نمايشگاهي از آثار قرآني برپا شد‌

اين نمايشگاه شامل آثار جمع‌آوري شده خانم هوسين و كارهاي خطي تجمل حسين‌، مسلمان انگليسي مي‌باشد‌.
اين نمايشگاه به دليل جمع كردن آثار مختلف از زمان‌ها و مكان‌هاي گوناگون در خود بي‌نظير است‌.
قديمي‌ترين اثر موجود در نمايشگاه‌، نوشته‌اي چرمي از قرآن است كه سابقه آن به 60 سال پس از فوت پيامبر اسلام بر‌مي‌گردد‌.
در كنار اين آثار جهان اسلام‌، هنرهاي قرآني غرب اسلام نيز به نمايش گذاشته شده است كه قديمي‌ترين آن متعلق به اندلس قرن 12 مي‌باشد‌. از جمله قديمي‌ترين آثار ارائه شده در اين نمايشگاه از افريقا ، به موريتاني قرن 18 باز مي‌گردد‌.
بخش دوم نمايشگاه به آثار خطي تجمل حسين اختصاص دارد كه هدف وي نمايش تفسيرهاي روحاني قرآن بر اساس خط‌هاي عربي مي‌باشد‌.

/ 0 نظر / 2 بازدید