ديدار علماي مسيحي با سيد حسين صدر

دولت سيد حسين صدر با بزرگان و علماي مسيحيت در كاظمين ديدار و گفت‌وگو كرد‌.

در اين ديدار كه به دو ساعت انجاميد حول مسائل عراق و مقدمات انتخابات و امور امنيتي و وظايف دولت بحث و گفت‌وگو شد.
در اين جلسه صدر با ابراز انزجار از عملياتهاي تروريستي در شهرها و انفجار كليساها در عراق اعلام كرد : اينگونه رفتارها تجاوز به حقوق خداوند است‌.
وي در ادامه افزود‌: اقدامات تروريست‌ها سبب مهاجرت مسيحيان خواهد شد و به وحدت ملي عراق لطمه مي‌زند‌.
در پايان علماي مسيحيت‌، بر محوريت مراجع شيعه در مبارزه با تروريسم تأكيد كردند‌.

/ 0 نظر / 5 بازدید