مقتدي صدر ميهمان مرجعيت

به گزارش شبكه ماهواره‌اي المنار پس از پذيرش طرح آيت الله سيستاني مقتدي صدر ميهمان ايشان خواهد بود.
بنابر اين گزارش حامد الخفاف تاكيد كرد ،از مفاد اصلي توافق آزادي شيعيان براي زيارت حرم علوي از صبح جمعه مي‌باشد. برابر گزارش شبكه المنار آيت الله سيستاني امشب ميزبان مقتدي صدر مي‌باشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید