ادعاي فرقه علي‌اللهي درباره ظهور امام زمان ـ عج ـ

اعضاي فرقه علي‌اللهي، اقدام به نصب تابلوهايي درباره ظهور امام زمان ـ عج ـ كرده‌اند.
اهالي روستاي اوج‌تپه مياندوآب كه بيشتر آنان جزو فرقه علي‌اللهي ـ علي‌پرست ـ هستند، با ادعاهايي درباره ظهور امام زمان ـ عج ـ اقدام به نصب تابلوهايي در اين‌باره در سطح روستا كردند.
با اعتراض برخي از اهالي روستا نسبت به اين اقدام، عصر روز سه‌شنبه، دادگاه شهرستان مياندوآب، نسبت به جمع‌آوري اين تابلو، دستور قضايي صادر مي‌كند. با مراجعه مأموران براي اجراي حكم قضايي و جمع‌آوري تابلوها، اهالي روستا با استفاده از سلاح سرد و گرم با مأموران درگير مي‌شوند.
در اين هنگام، افراد فرقه علي‌اللهي با تيراندازي و پرتاب سنگ، به ضابطان قضايي حمله كرده، مأموران نيز براي جلوگيري از درگيري، از جمع‌آوري تابلوها خودداري مي‌كنند.

/ 0 نظر / 2 بازدید