مردم ايران رويكرد مناسب به فضاي دوران‌هاي گذشته ندارند

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي دوشنبه در نشست مطبوعاتي با رسانه‌هاي استان قم با بيان اينكه جامعه ايران نيازمند هواي تازه است، رويكرد مردم ايران را به فضاهاي گذشته نامناسب خواند.
به گزارش رسا، مهندس باهنر با اعلام اين مطلب در ستاد انتخاباتي دكتر لاريجاني اظهار داشت: علاقه‌مند بوديم كه در ميان كانديدا‌هاي تأييد شده از سوي شوراي نگهبان نماينده تمام تفكرات مختلف جامعه در آن حضور داشته باشند. البته افراد اعلام شده شامل افكار مختلفي كه در چارچوب قانون اساسي تلاش مي‌كند، حضور دارند. ولي معتقدم اگر چند نفر ديگر هم در اين جمع حضور داشتند، مؤثر‌تر بود.
وي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي را يك مجموعه وسيع تشكيلاتي عنوان كرد و با اشاره به تأخير معرفي كانديدا‌هاي خود توضيح داد: در دو گام گذشته يعني دور دوم انتخابات شورا‌ها و مجلس هفتم، شوراي هماهنگي موفقيت‌هايي را كسب كرد. يگ گروه تشكيلاتي هم پويايي و زنده بودنش بستگي به حضور در صحنه‌هاي سياسي دارد. از اين رو يك تشكيلات به اين معنا بايد پويايي خود را حفظ ‌كند.
محمدرضا باهنر با بيان اينكه احتمال مي‌رود برخي از گروه‌هاي سياسي منتصب به روحانيون در انتخابات موضع بي‌طرفي اعلام كنند، گفت: نيروهاي يك حزب و تشكيلات زنده و پويا نبايد بدون تصميم باقي بمانند. اگر جامعه مدرسين و جامعه روحانيت مبارز تصميم خاصي در مورد كانديدا‌ها نگيرند به اين معنا نيست كه تشكيلات هماهنگ با آنها هم تصميم نگيرند، بي‌تصميمي در تشكيلات سياسي مضر است.
وي در خصوص ضرورت به اجماع رسيدن در جبهه اصول‌گرايي در جامعه خاطر نشان ساخت: شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب تلاش گسترده‌اي را انجام داد تا نيروهاي‌ اصول‌گرا به اجما‌ع برسند و تا آنجا كه تصور كرديم كوتاهي‌ زمان قابل قبول است، معطل كرديم تا به يك جمع‌بندي نهايي برسيم. اما با وجود اجماع اكثر نيروهاي شوراي هماهنگي بر شخص آقاي دكتر لاريجاني افرادي بودند كه اين تصميم را نمي‌پسنديدند.
عضو برجسته شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي موفق نشدن جبهه اصول‌گرا انتخابات در پايان كار اين جناح سياسي ارزيابي نكرد و تصريح كرد: اعتقاد ندارم جناح‌هاي فعال كشور براي خود پايان عمري را محاسبه كنند. انسان‌ها مي‌آيند و مي‌روند، نيروها ريزش دارند اما تفكرات مي‌مانند و از آغاز انقلاب هم نشان داده شده است كه هيچ جناح و گروهي نتوانسته است جناح مقابل را به طور كامل حذف كند.
وي شعار شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب را در برابر عملكرد دولت‌هاي گذشته «هواي تازه» معرفي كرد و افزود: تصور مي‌كنيم جامعه امروز ما نياز به يك هواي تازه دارد، در عملكرد دولت‌هاي گذشته نقاط مثبت و منفي زيادي وجود داشته است و قاعدتاً مردم رويكرد مناسبي به تكرار فضاهاي گذشته ندارند، به همين دليل ما با شعار‌ «فضاي تازه و دولت اميد» كار تبليغاتي را آغاز مي‌كنيم.
دبيركل جامعه اسلامی مهندسين، نظر‌سنجي‌هاي كنوني را ملاك مناسبي براي گرايش مردم به نامزدها ندانست و اضافه كرد: كساني كه امروز مطرح هستند مشخص نيست كه تا پايان روز تبليغات هم‌چنان نفر اول باقي بمانند.
وي امكان تغيير موضع و سياست‌هاي شوراي هماهنگي را محتمل ندانست و گفت: شورا اگر احساس كند با تغيير برخي از مواضع خود مي‌تواند براي رسيدن به وحدت قدم جدي و مؤثري بردارد، آن را منتفي نمي‌دانيم ولي علاقه‌مند بوديم كه اتفاقات كنوني به وقوع نمي‌پيوست.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ترديد جوانان نسبت به شعار‌هاي امروز كانديدا‌ها را قابل درك عنوان كرد و توضيح داد: در طول سال‌هاي گذشته شعارهاي زيبايي در مورد جوانان داده شد كه به هيچ كدام از آنها عمل نشد. رويكرد به جوانان يعني اينكه خواسته‌ها و مطالبات جوانان مورد توجه قرار گيرد.

/ 0 نظر / 6 بازدید