فراخوان مقاله براي همايش نهضت نرم‌افزاري

مؤسسه باقرالعلوم طي فراخواني از دانش‌پژوهان حوزه و دانشگاه دعوت كرده‌ است، با ارسال مقالات و توليدات علمي در همايش نهضت نرم‌افزاري شركت كنند.
دبير اين همايش  گفت: اين اقدام در راستاي سلسله نشستهاي هم‌انديشي مي‌باشد كه تاكنون 14 بار درباره بررسي جوانب و موضوعات مختلف نهضت نرم‌افزاري برگزار شده است.
افخمي اردكاني افزود: دانش‌پژوهان مي‌‌توانند مقالات خود را با توجه به 6 محور‌ چيستي علم، جنبش‌ نرم‌افزاري، دين و علم، هويت، ايران و علم، انقلاب اسلامي و علم در 20 صفحه يك رو تا تاريخ 20/7/83 به دبيرخانه همايش ارسال نمايند.
وي محورها و عناوين پيشنهادي را به اين شرح اعلام كرد:
در محورچيستي علم، عناوين فلسفه علم، جامعه‌شناسي علم، تاريخ‌شناسي علم، فلسفه علم و جنبش نرم‌افزاري، بومي شدن علم، كاربردي كردن دانشهاي فرهنگي و ارزشي، نسبت علوم انساني و علوم طبيعي، نسبت علم و فرهنگ، ويژگي‌هاي جامعه علمي و آشتي حوزه‌هاي معرفت، پيشنهاد شده است.
راهكارهاي تحقق جنبش نرم‌افزاري، چيستي جنبش نرم‌افزاري، آزاد‌انديشي، توليد يا كشف علم، نقش ترجمه، آفات توليد علم، رابطه علم و قدرت در راستاي توليد علم را از جمله عناوين پيشنهادي در محور چيستي نرم‌افزاري
در محور دين و علم، موضوعات وضعيت علم و نسبت آن با دين، لزوم تدوين و تأسيس علوم انساني، راهكارهاي توليد دانش اسلامي، هويت علم ديني، علم ديني و علم سكولار و جايگاه كتاب و سنت در توليد علم را پيشنهاد شده است.
در محور هويت، عناوين نقش علم در هويت سنتي، نسبت علم و فرهنگ، فرهنگ و تأملات علمي، علم و تهاجم فرهنگي، علم مدرن و فرهنگهاي سنتي، جهاني‌سازي و هويت، رسانه‌ها و هويت‌سازي، پيشرفت و توسعه بر بنياد هويت فرهنگي، جوان بحران هويت و هويت ديني ارائه شده است.
نقد و بررسي علوم اسلامي در وضعيت آموزش، علل عقب‌ماندگي ايران در راستاي توليد علم، ضرورت و موانع توليد علم در ايران، علل و عوامل مهم عدم گسترش علم در ايران، چالشهاي حوزه و دانشگاه و آسيب‌شناسي دانشگاه را از جمله موارد پيشنهادي در محور ايران و علم
در محور انقلاب اسلامي و علم، موضوعات جهاني شدن انقلاب اسلامي، سنت و مدرنيته، ضرورت بررسي انقلاب اسلامي و جهاني شدن و انقلاب اسلامي مي‌باشد.
در اين فراخوان تاريخ برگزاري همايش پاييز سال جاري اعلام شده است.

/ 0 نظر / 6 بازدید