/نشريه/ پنجمین شماره فصلنامه تخصصی قرآن پژوهی پیام جاویدان

در سرمقاله این فصلنامه آمده است  قرآن کتابی نیست که برای یک نسل، هر آن چه در سینه دارد یکجا بیرون بریزد و برای نسل های آینده حرفی برای گفتن نداشته یاشد. قرآن جاودانه است و برای هر نسلی و در هر زمانی و در هر زمینی هزاران حرف برای گفتن داشته و دارد و این همان رمز جاودانگی قرآن است.

در این شماره گفت وگویی با حجت الاسلام ایازی، مفسر و مدرس قرآن، صورت گرفته است.

مقالات این شماره عبارتد از : معاد جسمانی در قرآن و آراء مفسران/ محمد هادی معرفت؛ سیاق در قرآن/ قاسم پور حسن؛ رویت الهی در قرآن/ محمد هادی عبد خدایی؛ نشانه گذاری در زبان عربی و زبانهای دیگر جهان/ مهدی ممتحن؛ رابطه مسائل حقوقی جدید با مفاهیم قرآنی/ محمد جعفری هرندی؛ سیوطی و علوم قرآنی/ حسین علینقیان؛ بررسی تطبیقی اندیشه شیعه و سنی در مورد مهدی/ بیژن کرمی؛ نکته ای نو در انما المومنون اخوه/ محمد جوادی یزدی.

در بخش معرفی کتاب، کتاب متشابه القرآن و مختلفه تالیف ابو جعفر محمد بن علی بن شهرآشوب المازندرانی معرفی شده است.

پیام جاویدان به صاحب امتیازی سازمان اوقاف و امور خیریه ، مدیر مسئولی امرالله گیوی و سر دبیری دکتر قاسم پور حسن منتشر می شود .

/ 0 نظر / 16 بازدید