شماره جديد فروغ وحدت منتشر شد

شماره چهاردهم فصل‌نامه دانشجويی دانشگاه مذاهب اسلامي، فروغ وحدت منتشر شد.

اين فصل‌نامه با رويكرد حفظ و تقويت وحدت در جهان اسلام از دو بخش فارسی و عربی تشكيل شده است كه هر كدام مطالب و مقالات خاص خود را داراست.
«بيداری اسلامي» و «مستضعفين جهان به پا خيزيد» به وحدت و لزوم آن در كلام امام خمينی ـ ره ـ و رهبر معظم انقلاب مي‌پردازد.
«نظريه وحدت آفرينی دشمن مشترك و كشورهای مسلمان نشين» نوشته دكتر ابراهيم برزگر است و به موضوع دشمن مشترك و نقش آن در ايجاد وحدت بين مسلمانان مي‌پردازد. نويسنده در ابتدا ضمن تعريف دشمن مشترك و تجزيه و تحليل تأثير آن در روند ايجاد وحدت، به نمونه‌هايی از اين گونه موارد از جمله جنگهای صليبی اشاره مي‌كند و سپس در پايان به تشريح وضعيت فعلی جهان اسلام و حضور امريكا در عراق و افعانستان و حضور اسرائيل در فلسطين و لبنان مي‌پردازد.
فروغ وحدت در بخشی ديگر مصاحبه‌ای با دكتر بي‌آزار شيرازی رئيس دانشگاه مذاهب اسلامی ترتيب داده است. دكتر بي‌آزار شيرازی در اين مصاحبه از تفرقه به عنوان بلای خانمان سوزی كه قرن‌هاست جهان اسلام دچار آن گشته نام برد و پروژه دانشگاه مذاهب اسلامی را به عنوان راهی جامع و راهگشا جهت التيام بخشی از اين دردها و نمودی واقعی از تحقق وحدت آرمانی حوزه و دانشگاه معرفی نموده است.
نوشته «مدينه فاضله اديان و مذاهب و راهی به سوی آينده مطلوب» با طرح مدينه فاضله‌ای به نام مدينه فاضله اديان و مذاهب، تلاش مي‌كند تا تشكيل جامعه‌ای همگن از اديان و مذاهب گوناگون را شرط تحقق آينده مطلوب جهان معرفی كند.
در بخش عربی فصل‌نامه نيز اين مطالب به چشم مي‌خورد: «بيداری اسلامی گذشته، حال و آينده امت» مصاحبه‌ای با آيت الله تسخيري، دبير كل مجمع جهانی تقريب بين مذاهب اسلامي، «مجاهد شهيد آيت الله سيد محمدباقر حكيم» نگاهی به انديشه‌ها و نظرات و آرا، «سيره شهيد شيخ احمد ياسين»، «آخرين لحظات زندگی شير فلسطين شهيد رنتيسی به روايت فرزندش محمد»، «اسلام و مقتضيات زمان از زبان شهيد مطهري»

/ 0 نظر / 2 بازدید