اگر خدا نبود

شاید یکی از مشکلات امروز ما این باشد که همه خدا را به آن صورتی تصور می‌کنند که یک روحانی مذهبی آن را به عرصه نمایش می گذارد و این یکی از خطا های فاحش در مورد شناخت خدا می باشد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مثلا آنها می گویند که باید به خدا نزدیک شد و این یک موضوع کاملا غلط از بعد علمی میباشد و ناشی از تصوراتی اشتباه از موجودیت خداوند می باشد.

او را باید بیشتر شناخت .

چگونه به نیرویی که در ماست و ما در آن هستیم نزدیک شویم؟ نزدیک شدن به خدا یکی از تصورات اشتباه برای خدایی انسان گونه است. درحالی که شناخت خدا ریشه و پایه علم و ایمان است .

حتی بسیاری از اندیشمندان و دانشمندان بی خدا و ماتریالیسم نیز در حال کنکاش در وجود خدا هستند ولی آن را با نام های دیگری میخوانند .مثلا مادیون خدا را با نام ماده قبول دارند .

هر کاری که می کنیم و هر عملی که انجام میدهیم هر علمی که بدست می آوریم خدا می باشد.

هیچ چیز خارج از خدا نیست و هیچ چیز تهی از خدا نیست.

واضح ترین چیز در دنیا وجود خدا میباشد .

ما خود نیز قطعه ای از خدا هستیم.

یعنی تمامی موجودات و یا به عبارتی هر چیز که وجود دارد همه چهره ظاهری خداوند است و هر آنچه که وجود در حالت نظری داردهمچون تفکرات انسانها و ذهن و ... بعد باطنی خداوند میباشد.

آیاتی که قرآن در ابتدای این مقاله آمد بهترین گونه توصیف خداوند میباشد.

او نه آن است که اگر سجده اش نکنی تو را ظالمانه عذاب کند و نه آنکه اگر در حضورش چاپلوسی کنی تو را منعم و مرحم کند.

او یعنی توو من یعنی همه چیز و همه کس...

شاید اولین نیرویی که انفجار بزرگ را باعث شد خداوند بود یعنی او سرچشمه نیرو ها و انرزی های دنیا است. او انرزی و نیرو است. چون هستی از یک توده انرزی بوجود آمد پس همه چیز حتی حیات نیز سرچشمه اش آن نیروی ابتدایی بوده است.

پس همه هستی و عالم وجود و ظاهر و باطن همه نشئت گرفته از یک نیروو انرزی است و آن خدا است خدایی به وسعت بینهایت از بعد تفکری انسانها ...

به امید شناخت بیشتر خود

....

/ 0 نظر / 40 بازدید