كنفرانس هم‌پيماني استان‌هاي فرات ميانه در عراق

ششصد تن از بزرگان شيعي استان‌هاي فرات ميانه (نجف‌، كربلا‌، بابل‌، قادسيه و المثني) در كنفرانس يك روز‌ه نجف گرد‌هم آمدند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، پنج استان شيعه‌نشين عراق براي تشكيل يك ايالت و مجلس مشترك امنيتي‌، اقتصادي و مشورتي گرد‌هم آمدند. عدنان زرفي‌، استاندار نجف در افتتاحيه كنفرانس گفت‌: بايد مجلس منطقه‌اي‌ فرات ميانه تشكيل و استان‌داران و سران ادارات در آن شركت داشته باشند.
شركت‌كنندگان در كنفرانس هم‌پيماني استان‌هاي فرات ميانه در بيانيه‌اي بر لزوم تبديل شدن به ايالت و تأسيس مجلس ملي مشترك جهت تأمين منافع اقتصادي‌، سياسي و امنيتي استان‌ها تأكيد كردند. بيانيه ادامه مي‌دهد‌: بايد انتخابات آينده عراق در وقت تعيين شده برگزار شود و اين حق ملت عراق است. بيانيه در پايان بر همكاري ايالت با همسايگان و بعثي‌زدايي تأكيد كرد.
لازم به ذكر است اين اولين باري است كه استان‌هاي شيعه‌نشين عراق در كنفرانسي گردهم آمده و خواستار تشكيل ايالت هستند. قانون دولت عراق به حداقل سه استان همسايه اجازه مي‌دهد با يكديگر متحد شده و ايالت تشكيل دهند.

/ 0 نظر / 9 بازدید