شمارش معكوس براي خروج اشغال‌گران

برگزاري انتخابات و تشكيل حكومت مردمي گام‌هاي نخستين خروج اشغال‌گران از عراق خواهد بود.
با توجه به قطع‌نامه 1546 شوراي امنيت بعد از انتخابات و تشكيل دولت مردمي و قانوني در آن كشور نيروهاي اشغال‌گر بايد خاك عراق را ترك كنند اما اگر دولت آينده خواهان تداوم حضور آنان باشد، تا زمان لازم در عراق خواهند ماند. البته در مورد خروج اين نيروها از مردم نيز نظر‌سنجي مي‌شود. اين نظرسنجي در ژانويه 2005 خواهد بود.
دولت كنوني كه با حمايت نيروهاي اشغال‌گر بر سر كار آمده است، همواره بر ضرورت تداوم حضور امريكا در عراق تأكيد مي‌كند.

/ 0 نظر / 3 بازدید