/معرفی کتاب/عرفان در غزل فارسی

عرفان در غزل فارسی تالیف سید محمد راستگو در تیراژ 1500 نسخه منتشر شد.

عرفان در غزل فارسی شرح کاملی از مفاهیم عرفان و غزل است. نویسنده با ژرف نگری غزل را مورد مطالعه دقیق قرار داده و آن گاه عرفان را ریشه یابی کرده و به پیوند زیبای میان عرفان و ادب اشاره کرده است پیوندی که خاص ادبیات فارسی است.

در این کتاب به بعضی از آیین ها و اسطوره های دیرین و نقش آن در ادبیات فارسی نیز اشاره شده است. این کتاب در حقیقت دایرةالمعارف ادبی است که توانسته ارتباط ظریفی را که میان عرفان و غزل موجود است  به تصویر بکشد.

کتاب از دو بخش تشکیل شده است : در بخش اول موضوع غزل و عرفان و پیوند عرفان و تصوف با شعر و ادب مورد بررسی واقع شده است. در بخش دوم بحثهایی مانند: وحدت وجود، تجلی، جهد و جذبه عقل ستیزی و علم گریزی بررسی شده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید