جنبش نرم افزاری/کرسی نقد و نظریه پردازی

موضوعات و زمان برگزاری کرسی‌های نقد و نظریه‌پردازی تا پایان سال 83 مشخص شد .

به گزارش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، یازده کرسی نقد و نظریه‌پردازی تا پایان سال 83 توسط اين پژوهشگاه برگزار خواهد شد. عناوین و تاریخ برگزاری این کرسی‌ها به شرح ذیل است : 1. نقد و بررسی بخش تفسیر دانشنامه جهان اسلام، 24/10/83 یا 29/11/83؛ 2. امکان یقین! (پیشنهاد مدل یقین ناتمام)، 5/9/83، گروه معرفت‌شناسی (جلسه نخست این نشست در تاریخ مقرر برگزار گردید)؛ 3. عینیت وجود و ماهیت، 8/11/83 یا 15/11/83، گروه فلسفه؛ 4. امکان استخراج فلسفه اسلامی بدیل از عرفان نظری، 17/10/83، گروه فلسفه؛ 5. مدرکیت فطرت در دین‌پژوهی، 13/12/83، گروه فلسفه؛ 6. اصل علیت و اختیار، 26/9/83، گروه فلسفه؛ 7. آیا حکمت متعالیه، اسلامی است؟، 10/10/83، گروه فلسفه؛ 8. امکان مابعدالطبیعه، 3/10/83، گروه فلسفه؛ 9. نظریه عدالت در حقوق اسلام، 9//83، گروه فقه و حقوق؛ 10. مشروعیت، 18/11/83، گروه سیاست؛ و11. الگوی جدید برای بانکداری تجاری و عمومی (عقود مبادله‌ای)، 9/83، گروه اقتصاد.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید