پاسخ‌گويي حكومت ديني

چهل و نهمين و پنجاهمين شماره دو‌ماه‌نامه «انديشه حوزه» با محوريت پاسخ‌گويي در حكومت ديني منتشر شد.
آخرين شماره دو‌ماه‌نامه «انديشه حوزه» با موضوع پاسخ‌‌گويي در حكومت ديني منتشر شد. يکمين مقاله اين شماره انديشه حوزه «عناصر پاسخ‌گويي در حكومت نبوي» نام دارد و علي‌اكبر نوايي آن را به رشته تحرير درآورده است. در بخشي از اين مقاله مي‌خوانيم: «پاسخ‌هاي حكومت نبوي، پروراندن كارگزاراني درست‌كار در حكومت، چشاندن طعم عدالت به كام دردمندان و مستضعفان در تاريخ بود. همچنين استقرار وحدت، امنيت و برآوردن تكاملي همه‌جانبه در همه عرصه‌ها و قلمرو‌ها پاسخي بود كه پيامبر ـ ص ـ در حكومت خويش به منتظران عدالت و تشنگان حق و فضيلت داد و بدين سان حكومت و دولت نبوي، دولتي اسوه و الگو در پاسخ‌گويي در تاريخ بشر بوده است.»
در بخش ديگري از انديشه حوزه مقاله‌اي از محمد‌محسن حميدي با عنوان «فلسفه و سازوكار پاسخ‌گويي در نظام جمهوري اسلامي ايران» به چاپ رسيده است. انقلاب اسلامي هرچند بر بازگشت به خويشتن و مؤلفه‌هاي ديگر تأكيد كرده، ولي درپي پاسخ‌گو كردن قدرت سياسي نيز بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانون اساسي به تبع مي‌بايست چنين رويكردي را نيز دنبال كرده باشد. اما دشواري كار هم‌نوا كردن سازوكار و اجرا ‌با كليات مقبول است.
از ديگر مقالات منتشر شده در آخرين شماره «انديشه حوزه» مي‌توان به اين عناوين اشاره كرد: مردم‌سالاري ديني، پاسخ بنيادي حكومت ديني، روش‌شناسي مسؤوليت‌پذيري سازمان، جايگاه پاسخ‌گويي در كارآمدي نظام اسلامي.

/ 0 نظر / 8 بازدید