/پايان نامه/ قرآن و مديريت

تحقيقات پاياني سطح 3 حوزه علميه قم در مركز آموزشي ـ تخصصي تفسير با عنوان «قرآن و مديريت» نقد و دفاع شد.
حجت الاسلام محسن ملاكاظمي اين پايان‌نامه را در يك مقدمه، پنج فصل و يك خاتمه تنظيم كرده است. كليات مباحث قرآن و مديريت و اصول و مباني آن، آشنايي با دانش مديريت و نظرات مكاتب مختلف، مديريت از ديدگاه قرآن از لحاظ واژگاني، اصول و مباني و اهداف مديريت در قرآن، ويژگي‌‌هاي مدير از منظر قرآن، تفاوت مديريت قرآني و مديريت ساير مكاتب و نيز ضوابط گزينش مدير از ديدگاه قرآن، سرفصل‌ها و مهم‌ترين عناوين اين تحقيق را تشكيل مي‌دهد.
حجت الاسلام رضايي اصفهاني، استاد مشاور و حجت الاسلام علوي مهر، استاد داور اين پايان‌نامه بودند كه در مجموع به اين تحقيق 86 امتياز دادند.

/ 0 نظر / 10 بازدید