مفتيان يمن مقاومت در عراق را واجب شرعي اعلام كردند

مفتي يمني مقاومت در برابر اشغالگران عراق را حق طبيعي و واجب شرعي دانستند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، مفتيان يمن همراه برخي نمايندگان مجلس در بيانيه‌اي خواستار ادامه مقاومت در عراق شدند. در اين بيانيه آمده است: آزار نيروهاي مقاومت و سپردن آنها به اشغالگران حرام و ياري آنها واجب است. بيانيه ادامه مي‌دهد: هر فردي به گسترش درگيري‌هاي نظامي و اشغالگران ياري رساند، دشمن است. اما مردم در درگيري‌ها جايي ندارند از اين رو نبايد صدمه‌اي به آنها وارد شود. بيانيه در پايان از تمامي مسلمانان مي‌خواهد به ياري عراقي‌ها در برابر اشغالگران بشتابند.
اين در حالي است كه چندي قبل در فتوايي، 29 مفتي سعودي جهاد در عراق و مقاومت در برابر اشغالگران را واجب دانسته بودند.
از سوي ديگر شيخ عبدالعزيز آل شيخ، مفتي سعودي با رد اين فتوا گفت: رفتن به عراق مصلحت نيست، زيرا نه پرچمي هست كه زير آن مبازره كنند و نه زميني كه بر آن بايستند. رفتن به عراق انداختن خود به زحمت است و لذا مصلحت نمي‌باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید