معرفی نخبگان حوزوی: حجت الاسلام و المسلمين عبدالحسين خسروپناه

شناخت عالمان و انديشمندان و آشنايى با افكار و آثار ايشان مى ‏تواند از جمله عوامل مؤثر در رشد و بالندگي علوم باشد. همچنين دسترسى عموم به انديشمندان طراز اول و امكان طرح سؤالات مربوطه مي‏تواند ريشه جهل و خرافه را خشكانده و جامعه را به سوى فرهيخته‏تر شدن و هدايت يافتن رهنمون سازد. هدف خبرگزاری حسنا از معرفی محققان حوزه علميه قم، ايجاد ارتباط جامعه و نحبگان با اين عزيزان است:  خسروپناه

حجت الاسلام و المسلمين عبدالحسين خسروپناه در سال 1345 در دزفول ديده به جهان گشود وى در كنار دروس متوسطه (رشته تجربي) از سال 1362 تحصيلات حوزوى خود را آغاز كرد و در سال 1368 در مقطع سطح سوم فارغ التحصيل شد دروس حوزوي، را در مقطع سطح سوم از محضر اساتيد مجرب در حوزه علميه دزفول از جمله آيات مكرم آقاى قاضى دزفولي، تدين نژاد، مدرسيان، سبط شيخ انصارى بهره برد، از ويژگيهاى حوزه علميه دزفول اين بود كه علاوه بر دروس رسمى حوزه علميه به تدريس كتب ديگر ادبى و فقهى و اصولى از جمله شرايع الاسلام، حلقات شهيد صدر، قوانين و شرح مطول پرداخته مي‏شد.
وى در سال 1368 دروس خارج فقه و اصول را درحوزه علميه قم آغاز كرد و از محضر اساتيدى چون حضرات آيات عظام وحيد خراساني، فاضل لنكرانى در حوزة علميه قم حدود 12 سال بهره برد. وى در كنار دروس خارج به دروس تخصصى كلام اسلامى نيز اشتغال داشت و در سال 1374 در مقطع دكتراى كلام اسلامى با رتبه اول از مؤسسه امام صادق عليه السلام فارغ التحصيل شد و پايان نامه خود را با عنوان انتظار بشر از دين به اتمام رساند.
تحصيل فلسفه و تفسير از ديگر ويژگيهاى تحصيلى وى است كه از سال 1364 تاكنون ادامه داشته و از محضر اساتيدى چون آيت الله تدين‏نژاد ، آيت الله حسن‏زاده آملي، آيت الله جوادى آملي، آيت الله مصباح يزدي، آيت الله سبحانى و آيت الله انصارى شيرازى استفاده هاى فراوان برده است.
وى از سال 1370 در كنار تحصيل به فعاليت پژوهشى اشتغال ورزيد و فعاليت‏هاى فردى و جمعى را دنبال كرد از سال 1372 تا 1376 مديريت پژوهشى اصطلاح نامه فلسفه مركز مطالعات تحقيقات دفتر تبليغات حوزه علميه و از سال 1376 تا 1378 مديريت اداره پژوهشى نهاد مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها و از سال 1377 تا 1381 مديريت اصطلاح نامه عرفان دايرة‏ المعارف علوم عقلى و از سال 1379 مديريت گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى و از سال 1379 جانشين مركز مطالعات و پژوهشهاى حوزه علميه قم را به عهده داشت، وى از سال 1362 در كنار تحصيل به تدريس دروس حوزه اشتغال داشته و تا كنون در مدارس علميه دزفول و قم و مؤسسه امام صادق و مؤسسه امام خميني جامعة الزهراء به تدريس ادبيات، فقه ، اصول ، فلسفه و كلام مشغول بوده و هست و نيز از سال 1365 در دانشگاه تربيت معلم دزفول و دانشگاههاى شهيد چمران اهواز، شهيد بهشتى تهران، علامه طباطبايي، تربيت مدرس، دانشگاه علوم اسلامى رضوى مشهد به تدريس دروس فلسفى و كلامى اشتغال داشته و از سال 1374 در كنگره‏ها و همايش‏هاى علمى داخلي وخارجي شركت جسته و مقالات داراى امتياز خود را قرائت كرده است

كتب: ‏

كلام جديد، مركز مطالعات و پژوهشهاى فرهنگى حوزه،
كلام جديد، مركز مطالعات و پژوهشهاى فرهنگى حوزه، 1379
جامعه مدنى و حاكميت مدنى، انتشارات وثوق، 1379
گفتمان مصلحت در پرتو شريعت و حكومت، كانون انديشه جوان، 1379
اصطلاح نامه فلسفه، مركز مطالعات و تحقيقات دفتر تبليغات، 1376
انتظارات بشر از دين، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي/1380
جامعه علوى، مركز مطالعات و پژوهشهاى فرهنگى حوزه، 1380
گستره شريعت، نهاد مقام معظم رهبرى در دانشگاهها/ 1380 (آماده چاپ)
كثرت گرايى دينى، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي/ 1380 (آماده چاپ)
پلوراليسم دينى و سياسى، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي/ 1381 (آماده چاپ)آثار منتشر نشده

معرفت شناسي/ مقطع كارشناسي، تهران ، حوزه دانشجويى شهيد بهشتي
معرفت شناسي/ مقطع كارشناسى ارشد، مؤسسه امام صادق عليه السلام
معرفت شناسي/ مقطع دكترى ، قم، مؤسسه امام صادق عليه السلام
در آمدى بر كلام جديد/ مقطع كارشناسي، تهران، حوزه دانشجويى شهيد بهشتي
مبادى و منابع علم كلام اسلامي/ قم، مؤسسه امام صادق عليه السلام
كثرت گرايى ديني/ مخطوط
معرفت شناسى ديني/ مخطوط
دين پژوهى معاصر/ مخطوط
آسيب شناسى دين پژوهى معاصر/ مخطوط
عرفان عاشقانه/ مخطوط
گفتمان سياسى شيخ فضل الله و ميرزاى نائيني/ مقاله ارائه شده در همايش يكصدمين سالگرد مشروطيت
براهين اثبات وجود خدا/ مخطوط

مقالات: ‏‏ 

معنا يابى از نظرگاه مفسران اسلامى و نشانه شناسان غربى، 1379، قبسات شماره 17
نگاهى درون دينى به پلوراليسم يا تكثر گرايى دينى، 1375، حوزه و دانشگاه شماره 8
تئوري‏هاى هاى صدق، 1379، ذهن 1
اسلام و نيازهاى زمان، 1375، شماره 17 مجله تخصصى كلام اسلامى
منطق استقراء علمى، 81- 1380، شماره 37 و 38 و 40 و 41 و 42 مجله تخصصى كلام اسلامي
ارزش شناخت، 1379 و 1378، شماره 32 و 33 و 34 مجله تخصصى كلام اسلامي
مفهوم آزادى از منظر درون و برون دينى، 76-1375 شماره 19 و 20 و 21 مجله تخصصى كلام اسلامي
مشروعيت حكومت ولايى، 1377، كتاب نقد شماره 7
نقدى بر هرمنوتيك فلسفى، رواق انديشه
كلام جديد/ مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه/ 1379
جامعه مدنى و حاكميت ديني/ انتشارات وثوق/1379
گفتمان مصلحت در پرتو شريعت و حكومت/ كانون انديشه جوان مؤسسه دانش و انديشه معاصر/1379
اصطلاحنامه فلسفه،مركز مطالعات دفتر تبليغات حوزه علميه/ 1376
قلمرو دين/ مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه ى علميه/1381
گسترده شريعت/ دفتر نشر معارف/ نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها، 1382
جامعه علوى در نهج البلاغه/ مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه ى علميه/1380
پلوراليزم دينى و سياسي/ كانون انديشه جوان مؤسسه دانش و انديشه معاصر/1381
انتظارات بشر از دين/ مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر/1382
قلمرو دين/ دانشنامه امام على ج 3 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه/1380
اصلاحات از منظر امام على عليه السلام/ دانشگاه انقلاب
چيستى علم حضورى و كاركردهاى آن/ فصلنامه ذهن/ ويژه نامه علم حضوري
هدف از مناظره بايد كشف حقيقت باشد/ پرتو ش 98 ش 105/11 مهر 1380 30 آبان 1380
مبانى معرفتى حكومت نبوي/ روزنامه خراسان ش 15267/19 ارديبهشت 1381
نقش تأويل گرايى در پيدايش واقعه كربلا/ پرتو سخن ش 133/29 خرداد 1381
دين و پاسخگويى به نيازهاى زمان از ديدگاه شهيد مطهري/ خراسان ش 15261/12 ارديبهشت 1381
انتظار از دين حق طبيعى انسان است/ روزنامه جام جم/25 مهر 1381
عرفان عاشقانه/ مجموعه آثار امام خمينى و انديشه هاى اخلاقى – عرفانى مقالات عرفانى 1 مؤسسه تنظيم نشر آثار امام خمينى (ره)/ بهار 1382
علم اطلاع رسانى ونقش آن در اطلاعات علم كلام/ كلام اسلامى ش 14/1374
طرح تدوين اصطلاحنامه و نمايه سازى علم كلام/ كلام اسلامى ش 15/1374
اسلام جامع نگر و انقلاب اسلامى ايران/ كتاب جرعه جارى مجموعه مقالات/ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى 1377
حوزه، دانشگاه و چيستى و بايستگى علوم انساني/ دانشگاه اسلامى ش 7/1377
امام خمينى و چالش هاى نظرى حكومت ديني/ دانشگاه اسلامى ش 9/1377
معقوليت گزاره هاى دينى (1)/ پگاه حوزه – ش 100/ مرداد 1382
معقوليت گزاره هاى دينى (2)/ پگاه حوزه – ش 101/ اول شهريور 1382
معقوليت گزاره هاى دينى (3)/ پگاه حوزه – ش 102/ 15 شهريور 1382
نقد نظريه قبض و بسط تئوريك شريعت/ جامعه نو ش 13/ اسفند 1381
تبيين وتحليل سكولاريزم/ هفته نام پرتو ش 190 و 191/13 و 20 مرداد 1382
انتظار بشر از دين/ هفته نامه پرتو شماره هاى 192 و 193/27 مرداد و 3 شهريور 1382
آسيب شناسى جنبش نرم افزاري/ روزنامه سياست روز/13 مرداد 1382
اسلام و دموكراسى بايد و نبايدها/ روزنامه رسالت ش 4986/31 فروردين 1382
روشنفكرى و دكتر شريعتي/ كتاب نقد شماره 27 و 26/ بهار و تابستان 1382
آسيب شناسى دين پژوهى معاصر/ قبسات ش 28/ تابستان 1382
نگاه درون دينى به پلوراليزم ديني/ كتاب نقد ش 4/1376
نظريه تأويل و رويكردهاى آن/ كتاب نقد ش 5 و 6/1376
يازده مغالطه در باب خشونت/ كتاب نقد ش 14 و 15/1379
ئقدى بر هرمنوتيك فلسفي/ رواق انديشه شماره 6/ اسفند 1380
جستارى در معنا شناسى معنا، الفاظ و گزاره هاى ديني/ رواق انديشه شماره 7/ فروردين و ارديبهشت 1381
رويكردهاى گسترده شريعت/ رواق انديشه شماره 8، خرداد – تير 1381
ديدگاه هاى متفكران اسلامى درباره گستره شريعت (1)/ رواق انديشه شماره 11/ آبان 1381
ديدگاه هاى متفكران اسلامى درباره گستره شريعت (2)/ رواق انديشه شماره 13/ دى 1381
دوازده پرسش در باب اسلام و دموكراسي/ كتاب نقد ش 21 و 20/ پاييز و زمستان 80
زير ساخت هاى قرائت پذير انگارى دين/ قبسات ش 23/ بهار 81
عارفان و انتظار بشر از دين/ قبسات – ش 24/ تابستان 81
اثبات پذيرى گزاره هاى ديني/ قبسات – ش 27/ بهار 82
انتظار بشر از دين در عرصه/ اقتصاد اسلامى – ش 8، زمستان 81
آسيب شناسى انقلاب اسلامى ايران/ راه انقلاب ج 2 مجموعه مقالات پژوهشى درباره انقلاب اسلامى (كميته پژوهش و مطالعات ستاد دهه فجر انقلاب اسلامي) تهران/ بهمن1378
جايگاه مصلحت در حكومت ولايي/ مجموعه آثار كنگره امام خميني/1378
دين دارى و تجدد گرايي/ آسيب شناسى مطبوعات دفتر دوم مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه ى علميه/ تابستان 1381
انتظار بشر از نگاه گاليله/ صباح 2 و 3، فروردين و تير 1381
كانت و انتظار بشر از دين/ صباح 4/ مرداد و شهريور 1381
متكلمان اسلامى و انتظار بشر از دين/ مجله تخصصى الهيات و حقوق دانشگاه علوم اسلامى رضوي/ بهار و تابستان 1382
قبض تجربه ي نبوى يا بسط آن/ صباح ويژه نامه گستره ى دين/ پاييز 1380
نظريه مطابقت/ خرد نامه ى صدرا/ زمستان 1379
روشنفكرى از ديدگاه استاد مطهرى و دكتر شريعتي/ مجموعه مقالات همايش احياى تفكر ديني/ ارديبهشت 1378

متفرقه: ‏ 

معرفت شناسى، جزوه سطح عالى، 1379، مؤسسه امام صادق
معرفت شناسى، جزوه سطح كارشناسى، 1380، حوزه دانشجويى شهيد بهشتى
معرفت شناسى دينى، جزوه سطح عالى، 1378، مؤسسه امام صادق


آثار نرم افزاري

CD كلام جديد/ درس هاى مقطع كارشناسي/ حوزه دانشجويى شهيد بهشتى تهران
CD كلام جديد/ درس هاى مقطع كارشناسى ارشد/ دانشگاه علوم اسلامى رضوى مشهد
CD معرفت شناسى، درس هاى مقطع كارشناسي/ حوزه دانشجويى شهيد بهشتي
CD كلام جديد/ بحث هاى آزاد/ دانشگاه صنعتى شريف

آثار ذيل از سوى مراكز ونهادهاى دولتى و حوزوى مورد تشويق قرار گرفته است.
كلام جديد/ از سوى كتب برگزيده حوزه علميه در سال 1379
ارزش شناخت/ از سوى كنگره دين پژوهان سراسر كشور در سال 1378
گستره شريعت/ از سوى كنگره دين پژوهان سراسر كشور در سال 1380
جامعه علوى در نهج البلاغه/ در دومين جشنواره سراسرى نهج البلاغه دانشگاهيان كشور در سال 1381
مقالات مطبوعات سال 1381/ در دهمين جشنواره مطبوعات سراسرى در سال 1382

/ 0 نظر / 2 بازدید