آيت الله سيد صادق شيرازي: در عراق حق با اكثريت شيعه است

آيت الله سيد صادق شيرازي در جمع عده‌اي از طلاب و فضلاي حوزه علميه قم به حق اكثريت در عراق اشاره كرد و گفت: دنياي امروز، دنياي اكثريت است و اكثريت در عراق، شيعيان هستند.
وي به مظلوميتها و محروميتهاي شيعيان در طول تاريخ اشاره و تصريح كرد: شيعيان در طول تاريخ پيوسته در سختي و مشقت بودند و از حقوق مسلم خود محروم مي‌شدند.
وي افزود: اميدواريم شيعيان كه اكثريت مردم را در عراق تشكيل مي‌دهند در اين مقطع زماني به آزاديها و حقوق خود برسند و تا حدي از سختي و مشقت رها شوند.
اين عالم شيعي به مسئوليتها و وظايف مهم انديشمندان و عالمان عراق در اوضاع كنوني اشاره كرد و افزود: مهم‌ترين عملي كه در عراق بايد انجام بگيرد، احياي فرهنگ صحيح و ترويج و تعليم آن در بين اقشار مختلف مردم عراق است.
آيت الله شيرازي در گذشته نيز طي اعلاميه‌اي خواستار رعايت حق اكثريت در عراق شده و حساسيت خود را نسبت به ناديده گرفتن اين امر اعلام كرده بود.
منبع: پايگاه خبري ايباء

/ 0 نظر / 2 بازدید