/معرفی کتاب/فرقه اسماعیلیه

کتاب فرقه اسماعیلیه اثر مارشال گ.س.هاجسن، با ترجمه فریدون بدره ای منتشر شد.

فرقه اسماعیلیه تاریخ سیاسی و اجتماعی و عقیدتی یکی از مهم ترین گروه این فرقه، یعنی نزاریان را طی یک صد و هفتاد سال را باز گو می کند. این کتاب بنا به بیان آشکار مترجم آن اولین کتاب مستقلی است که با پرداختی کاملا محققانه درباره اسماعیلیه به زبان فارسی منتشر می شود.

هاجسن با استناد به منابع معتبری چون جامع التواریخ رشید الدین فضل الله همدانی، جهانگشای جوینی، الکامل ابن اثیر، تاریخ طبرستان ابن اسفندیار، تاریخ گزیده حمدالله مستوفی، تاریخ مصر ابن میسر، تاریخ دمشق ابن قلانسی و مطالعه متون فلسفی، کلامی، تاریخی به نوشته خویش غنایی تحسین برانگیز بخشیده و برداشتی دقیق از اندیشه های نزاریان به دست آورده است.

کتاب از دوازده فصل تشکیل شده که برخی از آنها عبارتند از: میراث اسماعیلیان، حسن صباح و بحران کیش اسماعیلی، شورش نزاری، دولت نزاری، عکس العمل دنیای اسلام، صلای قیامت، کشش و فریبایی عامیانه دعوت قیامت، واپسین نسل آزادی.

/ 0 نظر / 4 بازدید