110 تنديس حجاب زن مسلمان به انجمن حمايت از حجاب لندن اهدا مي شود

در راستاي عمل به وصاياي شهيدان سر افرازي كه همواره توصيه به عفاف و حجاب فاطمي مي نمودندو همجنين قدرداني و پشتيباني از بانوان مسلماني كه با تشكيل انجمن حمايت از حجاب درلندن از مردم سراسر دنيا براي دفاع از آزادي و حقوق زنان محجبه استمداد طلبيدند،بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس يكصد و ده تنديس كه بيانگر حجاب برتر زن مسلمان است ، بعنوان حمايت به انجمن حجاب انگلستان اهداء مي نمايد.
ياد آور مي شود : بدنبال تشكيل انجمن حمايت از حجاب در 25 خرداد ماه سال جاري در لندن اين جمعيت با اعلام روز چهارم سپتامبرمصادف با شنبه چهاردهم شهريور ماه به عنوان روز بين المللي حجاب و طرح شعار (حمايت از حجاب ،حمايت از آزادي و حقوق ماست( قصد دارد با انجام راهپيمايي در خيابان كنت بريج لندن و تجمع در مقابل سفارت فرانسه با مردمي كه در سراسر جهان از جمله كشو رهاي فرانسه و آلمان قرباني تعصبات ضد دذهبي شده اند ،همدردي نموده ، همزمان از حقوق دختران محجبه فرانسوي كه از مدارس فرانسه اخراج شده اند،دفاع نمايد.شايان ذكر است ،اين تنديس ها بزودي به لندن ارسال خواهد شد.

/ 0 نظر / 2 بازدید