كنگره فاطمه‌شناسي مهرماه سال جاري در استان همدان برگزار مي‌شود

اين كنگره در موضوعاتي همچون فاطمه در كلام قرآن، فاطمه در سجاده عبوديت، فاطمه درخشش زهد و پارسايي، فاطمه معرف ديني، فاطمه آگاهي سياسي، فاطمه همسر و مادر نمونه برگزار مي‌شود. واحد بسيج خواهران سپاه منطقه استان همدان برگزار كننده اين كنگره خواهد بود.
علامندان مي‌توانند آثار خود را در زمينه‌هاي مقاله، شعر، خوشنويسي، طراحي و حجم تا 20 مردادماه به نشاني همدان، ميدان مادر بابا طاهر، واحد بسيج خواهران دبيرخانه كنگره ارسال كنند.

/ 0 نظر / 2 بازدید