پيگيري مطالبات رهبري توسط روحانيان مجلس

در جلسه روز يكشنبه، نمايندگان روحاني مجلس كميته‌اي با هدف ارائه راهكارهاي قانوني براي مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي تشكياين كميته براي پيگيري مطالبات رهبر معظم انقلاب در جهت مبارزه همه جانبه با معضل مفاسد اقتصادي با انتخاب 5 نفر از اعضا تشكيل شد.
وظايف اين كميته هم‌فكري و ارائه راهكارهاي علمي به كميسيون‌هاي مرتبط با مسائل اقتصادي و حقوقي مي‌باشد.

/ 0 نظر / 2 بازدید