کشور مغرب در زمينه تامين کتابهاى قديمي حوزه تاريخ مغرب و اندلس و همچنين اطلاعات مربوط به آن ، براى تقويت بخش تحقيقاتي فرهنگ "مغربي و اندلسي کتابخانه حضرت آيت الله مرعشي نجفي در قم همکارى مي کند.
محمد الاشعرى وزير فرهنگ مغرب چهارشنبه شب در ديدار با سيد حجت الاسلام سيد محمود مرعشي مدير کتابخانه حضرت آيت الله مرعشي در شهر رباط گفت : توسعه همکاری هاى فرهنگي بويژه تبادل اطلاعات در حوزه کتابهاى خطي و چاپي ، اقدامي بسيار ارزشمند است که مي تواند نيازهاى دوجانبه تحقيقاتي را بر طرف کند.
الاشعرى همچنين در اين ديدار که در پايتخت مغرب انجام شد از طرح همکارى بين کتابخانه هاى آيت الله مرعشي و دارالحديث الحسنيه  اين کشور در زمينه تبادل اطلاعات و ميکروفيلم کتابهاى خطي استقبال کرد.
مدير کتابخانه آيت الله مرعشي نيز با تشريح وضعيت اين کتابخانه ، بر اهميت آن به عنوان يکي از بزرگترين مجموعه هاى تحقيقاتي در زمينه هاى مختلف تاکيد کرد.
مرعشي به دعوت "احمد شوقي بنبين " مدير کتابخانه سلطنتي مغرب براى بازديد از کتابخانه ها و بررسي راه هاى همکارى در بخش کتابخانه اى در رباط بسر مي برد.

/ 0 نظر / 3 بازدید