معرفی محققان حوزوی: قاسم جوادى

در سال 1350 وارد حوزه علميه قم شدم بعد از طي دروس رسمي حوزه كه فقه و اصول و ادبيات بود در سال 56 درس خارج شركت كردم ، همزمان با دروس رسمي حوزه از سال 54 تا 68 فلسفه و عرفان نظري را نزد اساتيد متعددي گذراندم، بعد دوره‏هاي زبان انگليسي دفتر تبليغات را گذراندم و سرانجام در دوره دين‏شناسي مؤسسه امام خميني شركت كردم و در كنار درسهاي حوزه تاريخ را خودم مطالعه كردم و از مباحث تاريخ به مباحث مذاهب اسلامي كشيده شدم و از سال 55 درسهاي حوزه را تدريس كردم و از سال 62 تا كنون در دانشگاههاي متعدد نظير دانشگاه كرمان، تهران، فردوسي، مقدسي اردبيلي، مفيد و باقرالعلوم تدريس داشته‏ام
واينک:
عضو هيئت علمي دائرة المعارف علوم عقلي مؤسسه امام خميني
عضو هيئت علمي مركز مطالعات اديان
عضو هيئت علمي مدرسه امام خميني
مقالات: ‏‏ 

تأثير انديشه‏هاي غزالي بر ملاصدرا / 1378 / مجله حوزه شماره 92
تأثير آراءالكلاميه الشيعه علي المعتزله 1417 / مجله الفكر الاسلامي شماره 16
نقد تدوين السند / 1376 / مجله علوم حديث شماره 6 
نگاهي به تعليقه كافي / 1379 / مجله علوم حديث شماره 15
گزارشي از مقاله فرقه السلفيه و تطوراتها / 1380 / مجله علوم حديث شماره 21
نقد توحيد پلاستيكي (با اسم مستعار جواد صفري /1380/ مجله علوم حديث شماره 22
سير نگارش‏ها در احاديث موضوع / 1380/ مجله علوم حديث شماره 22
ترجمه نقد مدخل اسلام دائرة المعارف بزرگ اسلامي / 80 / مجله آئينه پژوهش شماره 67

/ 0 نظر / 2 بازدید