/تازه های نشر/ مقدمه ای بر جنبشهای سیاسی اجتماعی

مقدمه ای بر جنبشهای سیاسی اجتماعی تالیف دوناتلا دلاپورتا - ماریو دیانی و ترجمه محمد تقی دلفروز است که در 420 صفحه و در تیراژ 1500 نسخه منتشر شده است.

این کتاب یک مقدمه جامع و انتقادی از عمل جمعی در جامعه معصر عرضه می دارد. در نیمه دوم قرن بیستم جنبشهای اجتماعی به یکی از عناصر ثابت دموکراسی های مدرن تبدیل شده اند. به دنبال اعتراضات دانشجویی و کارگری دهه 1960، جنبش های دیگری که بر حقوق زنان، هویتهای قومی، صلح و مسائل زیست محیطی تمرکز داشتند، پدید آمدند.
این کتاب برای پرداختن به مسائل کلیدی در این حوزه بین المللی از تحقیقات و آثار نظری علوم اجتماعی بهره گرفته است.
نویسندگان این کتاب مبناهای ساختاری جنبشهای اجتماعی معاصر را بررسی می کنند که عبارتند از: نقش تولید سمبلیک در تکامل عمل جمعی و در ایجاد هویت، اهمیت عوامل سازمانی و شبکه های اجتماعی، تعمل میان جنبشها و نظام سیاسی.
کتاب حاضر برای تبیین این موضوعات نمونه های فراوانی را از جنبشهای گوناگون ذکر می کند، و در مجموع یک مقدمه ایده آل و ارزشمند برای دانشجویان حوزه جنبشهای اجتماعی در علوم اجتماعی و سیاسی به شمار می رود.
دوناتلا دلاپورتا استاد علم سیاست در دانشگاه فلورانس ایتالیا است و ماریو دیانی استاد جامعه شناسی در دانشگاه استراسکلاید گلاسکو در اسکاتلند است.

مقدمه ای بر جنبشهای سیاسی اجتماعی دارای نه فصل است . برخی ازاین فصول عبارتند از : مطالعه جنبشهای اجتماعی، جنبشهای اجتماعی و تغییرات ساختاری، بعد سمبلیک عمل جمعی، عمل جمعی و هویت، شبکه های جنبش، جنبش های اجتماعی و شکل سازمانی.

/ 0 نظر / 4 بازدید