/معرفی کتاب/سقراط

سقراط اثر ژان برن با ترجمه ابوالقاسم پور حسینی و با ویرایش احمد سمیعی در سه هزار نسخه منتشر شد.

این کتاب به بررسی زندگی و افکار سقراط، فیلسوف یونانی می پردازد. مولف که خود سالها به تدریس در دانشگاه های عالی فرانسه می پرداخت و به مبانی فلسفی آشنایی دارد این کتاب را با توجه سلوک فکری سقراط و شعار خود را بشناس وی تالیف کرده است. 

کتاب در سه بخش تدوین شده است. مقدمه کتاب به مسئله سقراط و گواهی افلاطون و گزنوفون و ارسطو و سقراط ستیزی می پردازد. بخش اول کتاب به شخص سقراط اختصاص دارد که در این بخش به زندگی سقراط و منش و تعلیمات و همچنین محاکمه وی اشاره شده است. همچنین وجود سقراط از نظر وجودی بررسی شده است.

بخش دوم پیام سقراط نام دارد. این بخش  در سه فصل تنظیم شده است : خود را بشناس، سروش غیبی سقراط، نیشخند سقراطی.

بخش سوم مظاهر وجودی سقراط نام دارد که به بحث سیمای سقراط و مرگ و میراث او می پردازد. 

/ 0 نظر / 2 بازدید