همايش های حوزوی: همايش نهضت نرم‌افزاري

مؤسسه باقرالعلوم ـ ع ـ دفتر تبليغات اسلامي استان قم طي جلسه‌اي مهلت ارسال مقالات و توليدات علمي براي همايش نهضت نرم‌افزاري را يک ماه تمديد کرد. پيش از اين طي فراخواني از دانش‌پژوهان حوزه و دانشگاه خواسته شده بود که مقالات خود را تا پايان مهرماه به دبيرخانه اين همايش ارسال کنند که روز سه‌شنبه در جلسه کميته اجرايي همايش نهضت نرم‌افزاري، مدت ارسال مقالات تا پايان آبان‌ماه تمديد شد.
شايان ذکر است ‌برگزاري اين همايش در راستاي سلسله نشست‌هاي هم‌انديشي است كه تا‌کنون 14 بار درباره بررسي جوانب و موضوعات مختلف نهضت نرم‌افزاري در مؤسسه باقرالعلوم ـ ع ـ برگزار شده است.
لازم به ذکر است همايش نهضت نرم‌افزاري 23 تا 25 آذرماه در قم برگزار مي‌شود.
شش محور پيشنهادي براي اين همايش به شرح زير است:
در محورچيستي علم، عناوين فلسفه علم، جامعه‌شناسي علم، تاريخ‌شناسي علم، فلسفه علم و جنبش نرم‌افزاري، بومي شدن علم، كاربردي كردن دانشهاي فرهنگي و ارزشي، نسبت علوم انساني و علوم طبيعي، نسبت علم و فرهنگ، ويژگي‌هاي جامعه علمي و آشتي حوزه‌هاي معرفت، پيشنهاد شده است.
راهكارهاي تحقق جنبش نرم‌افزاري، چيستي جنبش نرم‌افزاري، آزاد‌انديشي، توليد يا كشف علم، نقش ترجمه، آفات توليد علم، رابطه علم و قدرت در راستاي توليد علم را از جمله عناوين پيشنهادي در محور چيستي نرم‌افزاري
در محور دين و علم، موضوعات وضعيت علم و نسبت آن با دين، لزوم تدوين و تأسيس علوم انساني، راه‌كارهاي توليد دانش اسلامي، هويت علم ديني، علم ديني و علم سكولار و جايگاه كتاب و سنت در توليد علم را پيشنهاد شده است.
در محور هويت، عناوين نقش علم در هويت سنتي، نسبت علم و فرهنگ، فرهنگ و تأملات علمي، علم و تهاجم فرهنگي، علم مدرن و فرهنگهاي سنتي، جهاني‌سازي و هويت، رسانه‌ها و هويت‌سازي، پيشرفت و توسعه بر بنياد هويت فرهنگي، جوان بحران هويت و هويت ديني ارائه شده است.
نقد و بررسي علوم اسلامي در وضعيت آموزش، علل عقب‌ماندگي ايران در راستاي توليد علم، ضرورت و موانع توليد علم در ايران، علل و عوامل مهم عدم گسترش علم در ايران، چالشهاي حوزه و دانشگاه و آسيب‌شناسي دانشگاه را از جمله موارد پيشنهادي در محور ايران و علم
در محور انقلاب اسلامي و علم، موضوعات جهاني شدن انقلاب اسلامي، سنت و مدرنيته، ضرورت بررسي انقلاب اسلامي و جهاني شدن و انقلاب اسلامي مي‌باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید