/پايان‌نامه/ دوستي و دست‌يابي از نظر قرآن و سنت

پايان‌نامه سطح 2 رشته تخصصي تفسير حوزه علميه قم با عنوان «دوستي و دوست‌يابي از نظر قرآن و سنت» بررسي و دفاع شد.

پايان‌نامه «دوستي و دوست‌يابي از نظر قرآن و سنت» در مركز آموزشي تخصصي تفسير حوزه علميه قم مورد بررسي قرار گرفت و فروغي‌نژاد، قرآن‌پژوه اين مركز، از آن دفاع كرد.
وي پايان‌نامه خود را در شش فصل و يك مقدمه نوشته است كه عنوان‌هاي مهم آن عبارت‌اند از: انسان و دوستي، سرچشمه دوستي، آثار و نتايج دوستي، انواع دوست‌ها و انواع دوستي‌ها، سرمايه گران‌بهاي دوستي، دقت و آزمايش در دوستي، پيامدهاي دوستي، شايستگان دوستي و پرهيز و اجتناب از دوستي با بعضي از افراد.
حجج اسلام موحدي و سازمند استاد راهنما و داور اين پايان‌نامه بودند و در نهايت پس از نقد و دفاع، امتياز 85 را به آن اختصاص دادند.

/ 0 نظر / 8 بازدید