روحانيون محور اصلي وحدت هستند

حجت الاسلام فرجام گفت :پس از گذشت 25 سال از انقلاب و تجربه 1400 ساله اسلام ، امروز براي همه ما روشن است که موفقيت نظام ديني در پرتوي همبستگي و مشارکت عمومي است.

حجت الاسلام فرجام مدير اجرايي حوزه هاي علميه خراسان ضمن بيان اين مطلب افزود : پس از گذشت 25 سال از انقلاب و تجربه 1400 ساله اسلام ، امروز براي همه ما روشن است که موفقيت نظام ديني در پرتوي همبستگي و مشارکت عمومي است . تاکيد رهبر معظم انقلاب براي ايجاد اتحاد و برداشتن گامهاي عملي و نيز شناخت مسائل و عوامل وحدت شکن مي باشد و به عبارتي بايد دراين راستا مسائل ديني را آفت شناسي کنيم.
حجت الاسلام فرجام استراتژي دشمن را استراتژي مشخصي دانست و اظهار داشت : روشهاي دشمن مانند استراتژي آنها قابل شناسايي است ، چنان که اول انقلاب بر روي مسائل قوميتي تاکيد مي شد و در حال حاضر نيز مجددا اين روش را اجرا مي کند و تکرار مسائلي مانند خلق ترکمن ، خلق عرب تکرار مسائلي است که توسط عده اي افراد معرفي و دنبال مي شود.
وي با تاکيد بر همين روش و دنباله روي اصل وحدت گفت : مي توانيم راهنماي خوبي براي مردم در جهت برگزاري انتخابات باشيم که اين مسئله خود عاملي وحدت بخش است.
حجت الاسلام فرجام در پايان خاطرنشان کرد : رسالت روحانيت در حال حاضر سنگين تر و بيشتر از هر زمان ديگري است و اين همان پايبند کردن مردم به جماعت و پرهيز از تفرقه و جدايي است.

/ 0 نظر / 10 بازدید