آغاز حمله مسيحيان صهيونيسم به اسلام

یک مقام مذهبی مسیحیان متاثر از صهیونیسمها در همایشی علمی به دین اسلام توهین نمود. به اسلام حمله کرد. دکتر جرج کاری در سمیناری که با شخصیت های دینی مسیحی و مسلمان در نیویورک برگزار شد گفت: در مورد اسلام ما محمد را داریم که با وجود این که از لحاظ مذهبی فردی شایسته بوده است، اما همان طور که همه می دانند فردی بی سواد بوده است که گفته های خدا را کلمه به کلمه و مستقیما از فرشتگان دریافت می کرده و در نهایت آنها را به قلم تحریر در می آورده است و بنابر این مسلمانان می گویند که چون این کلمات مستقیما از جانب خدا آمده است، نباید در آنها تردید یا درباره آنها پرسش شود و هم چنین احتیاجی به تجدید نظر در آنها نیز احساس نمی شود. اين در حالي است كه مسلمانان ناتواني پيامبر اكرم(ص) از خواندن و نوشتن را دليلي بر آسماني بودن آيات قرآن مي دانند.
او افزود: در قرن های اولیه اسلام، مسلمانان در پی بحث و جدل در مورد اسلام بوده اند ولی در پانصد سال گذشته انتقادهای عالمانه کاهش یافته و جای خود را به مقاومتی علیه مدرنیزه داده است.
این اسقف اعظم با انتقاد از نبود دموکراسی در اسلام، این دین را مغایر دموکراسی دانست و از غرب خواست تا از تاثیر اسلام بر اروپا جلوگیری کند.
او در سخنانش اشاره ای به وحشی گری هايی که مسيحيان به دستور کليسا در جنگ های صليبی عليه مسلمانان انجام دادند،‌ نکرد.
سایر مطالب در این باره:

http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/breakfast_with_frost/2365911.stm
http://www.muslimnews.co.uk/news/news.php?article=7102

Carey1.jpg

/ 0 نظر / 5 بازدید