خسوف كلي ماه در قم ديده مي‌شود

خسوف كلي ماه از ساعت 53/5 هفتم آبان در قم قابل رؤيت است.
به گزارش مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فلكي ـ نجومي، اين ماه گرفتگي در سحرگاه پنج‌شنبه هفتم آبان‌ماه از ساعت 44/4 آغاز خواهد شد و در ساعت 53/5 بامداد وارد گرفتگي كلي مي‌شود. اين مركز در ادامه افزوده است: در اين مرحله رنگ سطح ماه به دليل عبور نور خورشيد از جو زمين، شكست نور در جو و كشيدگي آن به سمت سايه، جذب طيف آبي نور خورشيد در جو و عبور طيف قرمز، رنگ سطح ماه مايل به قرمز خواهد بود.
مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فلكي و نجومي حداكثر گرفتگي را در شهر قم ساعت 34/6 اعلام كرده است و مي‌افزايد: به علت غروب خورشيد در ساعت 27/6 در قم، از اين مرحله به بعد قابل رؤيت نيست.
بر اساس اين گزارش گرفتگي كلي در ساعت 15/7 و گرفتگي جزئي در ساعت 24/8 پايان مي‌پذيرد و اين پديده در مناطق غربي كشور با شرايط بهتري رصد مي‌شود.
نماز آيات بلافاصله پس از آغاز خسوف ،واجب مي شود و فرصت اداي اين فريضه تا آغاز باز شدن ماه ادامه دارد .در فاصله باز شدن ماه تا اتمام كامل خسوف ،اين نماز بايد بدون نيت ادا وقضا اقامه شود . پس از پايان كامل خسوف ،نماز آيات بانيت قضا به جا آورده مي شود . نماز آيات دو ركعت است كه در هر ركعت بعد از حمد پنج ركوع به جا آورده مي شود و پيش از هر ركوع يك قسمت از پنج قسمت سوره نماز (و يا يك سوره كامل براي هر پنج بار ) خوانده مي شود .

/ 0 نظر / 3 بازدید