جلسه عمومي شوراي سياست‌گذاري انجمن جهان اسلام در مكه برگزار شد

در جلسه عمومي شوراي سياست‌گذاري انجمن جهان اسلام در مكه كه با حضور علما و شخصيت‌هاي اسلامي از نقاط مختلف دنيا و با حضور وليعهد عربستان و مفتي بزرگ عربستان برگزار شد، بر ضرورت وحدت بين علماي اسلام جهت بازسازي چهره تخريب شده اسلام تأكيد شد.

به گزارش خبرگزاري سازمان كنفرانس اسلامي، در اين نشست كه در جده برگزار شد، مفتي عربستان شيخ عبدالعزيز آل‌شيخ تصريح كرد: علماي امت اسلامي بايد با همكاري و همفكري يكديگر بر وحدت و انسجام خود و جوامع اسلامي بيفزايند و باب اختلاف و تفرقه را مسدود كنند. وليعهد عربستان نيز در اين نشست تأكيد كرد: وظيفه كنوني علما اين است تا با اقدامات جدي به بازسازي چهره تخريب شده اسلام در دنيا بپردازند و لكه‌هاي ننگيني را كه گروه‌هاي تروريستي بر چهره اسلام گذاردند، پاك كنند. وي گفت: همه مسلمانان بايد از عقايد و ارزش‌هاي اسلامي دفاع كنند و با استفاده از عقل و منطق، اسلام حقيقي را به دنيا معرفي كنند. وليعهد عربستان تأكيد كرد: اسلام و مسلمانان در اروپا و امريكا از امنيت و آرامش برخوردار بودند و در نزد ديگران محترم بودند اما پس از رخ دادن برخي حوادث تروريستي به نام اسلام كه هيچ انسان با اخلاق و معتقد و داراي وجداني اين اعمال را انجام نمي‌دهد، چه رسد به مسلمانان، اين احترام و عزت از بين رفته است كه بايد هرچه سريع‌تر به اعاده آن پرداخت.
وي در پايان اين نشست تصريح كرد: تمام مذاهب اسلام بايد از تفرقه و جدايي بپرهيزند و با وحدت كلمه و يكپارچگي صفوف، آوازه اسلام را در عالم زيباتر كنند.

/ 0 نظر / 11 بازدید