يازدهمين كنفرانس زنان مسلمان در ايتاليا برگزار شد

يازدهمين كنفرانس جمعيت زنان مسلمان در ايتاليا با حضور شخصيت‌هاي اسلامي و مسيحي در ايتاليا برگزار شد.

در اين كنفرانس، برخي از شركت كنندگان و سخنرانان به ارائه نظرات خود پيرامون شأن و منزلت زن مسلمان، جايگاه زن در اسلام و مشكلات زنان مسلمان در ايتاليا پرداختند. در كنفرانس اين جمعيت اسلامي در ايتاليا بر ضرورت به كارگيري روش‌هاي جديد و كاربردي تربيت فرزند توسط زنان تأكيد شد و همچنين درباره چگونگي مشاركت زنان مسلمان در امور اجتماعي و ادارات و مراكز عمومي و پايبندي به اصول و مباني اسلامي مطالبي ‌ارائه شد.
در اين نشست كه برخي از مسئولان جمعيت‌هاي ديني مسيحي ايتاليا مانند پاپ جان پيرو و مسئول كليساي كاتوليك ميلان و ديگر علماي مسيحي نيز شركت داشتند، بر اهميت تبادل آرا و عقايد بين اسلام و مسيحيت تأكيد شد و از آن به عنوان گفت‌وگويي مسالمت‌آميز و مثمر ثمر ياد شد.
منبع: خبرگزاري اسلامي (اسلاميك نيوز)

/ 0 نظر / 2 بازدید