/تازه های نشر حوزوی/ رؤيت هلال در پنج جلد

انتشارات بوستان كتاب قم، پنج جلد كتاب رؤيت هلال را در مجموعه كتاب‌هاي ميراث فقهي منتشر كرد.
رؤيت هلال مشتمل بر هفت بخش است و در حدود 4000 صفحه عرضه شده است. در اين كتاب، علاوه بر آيات و روايات مربوط به رؤيت هلال، پژوهش‌هاي عالمان و فقيهان شيعه و نيز پاره‌اي از تحقيقات عالمان مذاهب ديگر در اين موضوع شناسايي، دسته‌بندي، تصحيح يا معرفي شده است.
برخي از مقالات و رساله‌هاي علما كه در اين مجموعه به چاپ رسيده، عبارت است از: اختلاف البلدان في رؤيه الهلال نوشته مرحوم محقق داماد، ثبوت الهلال بالبينه و حكم حاكم الشرع نوشته مرحوم آيت الله مروج، اشتراط وحده الأفق نوشته آيت الله شيخ جعفر سبحاني، ثبوت الشهر برؤيه الهلال في بلد آخر نوشته آيت الله هاشمي شاهرودي.
مجموعه رؤيت هلال در واحد احياي آثار اسلامي مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي و به كوشش رضا مختاري و محمدرضا نعمتي تهيه شده است.
گفتني است قبل از مجموعه رؤيت هلال، نخستين مجموعه ميراث فقهي تحت عنوان غنا و موسيقي در 3 جلد و حدود 3000 صفحه منتشر شده بود.

/ 0 نظر / 2 بازدید