/جنبش نرم افزاری/گفت‌وگوي علم و دين

گروه علم و دين مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور، همايش چهار روزه‌اي را با عنوان «گفت‌وگوي علم و دين» در ارديبهشت‌ماه 84 برگزار مي‌كند.

اين مركز اعلام كرد: با توجه به ضرورت وجود نظامي هماهنگ و منسجم از مفاهيم حيات، انسان و تكامل حقيقي فرد و جامعه در راستاي تبيين مفهوم واقعي سلامت و برنامه‌ريزي براي ارتقاي سطح سلامت فرد و جامعه، همايش چهار روزه‌اي با عنوان «گفت‌وگوي علم و دين» در ارديبهشت 1384 برگزار مي‌كند.
در اين همايش از اساتيد، صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزه و دانشگاه و دانشجويان از تمامي گرايش‌هاي علوم پايه، انساني، پزشكي و ديگر تخصص‌هاي علمي دعوت به عمل آورده شده است.
مهلت ارسال چكيدة مقالات تا اول دي‌ماه 83 مي‌باشد و پس از ارزيابي، لازم است مقالات برگزيده تا 30 بهمن به دبيرخانة مركز ارسال شود. ارزيايي نهايي مقالات حداكثر در تاريخ 25 اسفند اعلام مي‌گردد.
علاقه‌مندان براي ارسال آثار مي‌توانند به نشاني تهران، خيابان شهيد مطهري، خيابان يكم، شمارة 26، مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور، گروه علم و دين مكاتبه كرده و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 8504052 و 9‌ـ‌8501403 (داخلي 208) و نمابر 8504052 تماس حاصل فرمايند. همچنين نشاني اينترنتي همايش نيز مي‌باشد.

/ 0 نظر / 2 بازدید