در ديدار سفير آلمان با آيت الله يوسف صانعی چه گذشت؟!

آيت الله يوسف صانعی: اقدام دولت آلمان در مورد آزادى اُسراى فلسيطنى به عنوان يك حركت انسانى و اسلامى در تاريخ آلمان باقى خواهد ماند.

سفير المانايت الله صانعي

در ديدار آقاى فون مالتزان سفير آلمان در جمهورى اسلامى ايران که اخبار زيادی از محتوای آن در دست نيست، آقای صانعی ضمن تشكر از دولت و ملت آلمان گفت: اقدام دولت آلمان برای ميانجى گرى در مورد قضيه اسرائيل و فلسطينى ها و مخصوصاً تلاش براى تعيين سرنوشت چهار ايرانى ربوده شده، به عنوان يك حركت انسانى و اسلامى در تاريخ آلمان باقى خواهد ماند. برايتان دعا می كنم و از خدا موفقّيت ملت ها و دولت هايى را كه در راه صلح و آرامش قدم بر مى دارند خواهانم.

در پايان اين ديدار سفير آلمان با ابراز خوشحالى و شگفتى از فرصت طلايی ديدار با  آيت اللّه يوسف صانعى تأكيد كرد:

در شما چهره بسيار روشنى ديدم و خيلى باعث تأسف است كه شما در قم هستيد و ما از اثرات كار شما در تهران بى بهره هستيم! به همين خاطر است كه خيلى ها از تهران به قم مى آيند تا خدمت شما برسند.

/ 0 نظر / 4 بازدید