شعارها را بشنويد و شعاردهنده را بسنجيد

استاد حوزه علميه قم در درس تفسير قرآن كريم با اشاره به اهميت حركت به سوي عدالت اجتماعي در جامعه اسلامي گفت: در مسايل سياسي ـ اجتماعي علاوه بر نظارت در موضوعات و متن شعارها، بايد شعاردهنده و مدعي را نيز سنجيد.

استاد مفسر حوزه علميه قم با حايز اهميت دانستن گوينده شعارهاي سياسي ادامه داد: مسايل سياسي‌، اجرايي و حقوقي نظير مسايل رياضي و فلسفي نيست که به تنهايي با نظارت بر خود موضوع‌ حل شود‌. بلکه ضمن نظارت بر متن شعار‌، بايد ديد که چه کسي اين شعار را داده است‌. پس هم شعار را ببينيد‌، هم شعار‌‌دهنده را بسنجيد‌. گاهي ممکن است شعار‌دهنده به شعار خود عمل نکند‌. لذا هم اُنظُر إلي ما قال و هم اٌنظٌر إلي من قال‌!
به گزارش رسا، آيت الله جوادي آملي روز شنبه در درس تفسير سوره مبارکه يوسف در جمع طلاب و فضلاي حوزه علميه قم با اشاره به انتقاد حضرت امير ـ ع ـ در نهج‌البلاغه نسبت به شعار ضد حکومتي خوارج گفت: شعار خوارج به معناي حکومت الهي نبود‌، بلکه نفي اصل حکومت و بازگشت به هرج و مرج و نظام فاشيستي را به همراه داشت. و إلا شعار «‌لا حکم إلا لله» شعار جميع مسلمين است‌، ولي اين به معناي نفي حکومت و بازگشت به بي‌قانوني نيست‌.
آيت الله جوادي آملي با تأکيد بر ضرورت اصل حکومت‌، تعيين مصاديق و نوع حکومت را وظيفه شارع مقدس دانست و خاطر نشان ساخت: اين كه وجود مبارک سيد‌الشهداء ـ ع ـ به حيات خود قسم ياد کرد که حاکم بايد مسلمان‌، متعهد‌، مؤمن و عامل به قرآن و عترت باشد‌، ناظر به حسن اخلاقي و کارشناسي علمي در اجراي امور حکومت اسلامي است‌.
استاد سطوح عالي و خارج حوزه علميه قم در ادامه افزود: بعضي افراد مؤمن‌، شب زنده‌دار و ظاهر الصلاح‌اند‌، اما مدير و مدبر خوبي نيستند‌. وجود مبارک اميرالمؤمنين ـ ع ـ در بخشنامه‌اي خطاب به «‌کميل بن زياد»، حاکم سرزمين حيط ضمن انتقاد از شيوه مديريتي او‌، فرمودند‌: تو که مسئوليت را نمي‌تواني اداره کني‌، به درد همان دعاي کميل مي‌خوري‌! ما يک مدير مدبر چيز فهم خوب مي‌خواهيم‌. اين نامه توبيخي از جانب حضرت امير ـ ع ـ براي همين کميل بن زيادي است که از اصحاب آن حضرت بود‌.
آيت الله جوادي آملي با اشاره به تنهايي و خالي بودن دست حاکم در اداره کشور گفت: همين وجود مبارک علوي ـ ع ـ به علت خالي بودن دست خود در کمبود مدير و مدبر متعهد و مؤمن در عرصه سياست‌، ناچار شد افراد فاسقي را در اداره سرزميني نظير مصر که به اندازه کشور بزرگي بود‌، تحمل كند. اگر مؤمنين و صالحين مدبر نبودند‌، نوبت به فساق مؤمنين مي‌رسد چون نمي شود جامعه مردمي را اداره نکرد‌!
وي با اشاره به سوگند امير بيان ـ ع ـ در خصوص اشراف کامل بر علم غيب ادامه داد: بيان علوي اين بود که با سوگند به خداي سبحان‌، اين ذوات مقدس خيلي چيزها را مي‌دانند‌. ولي حضرت با ترس از تکرار وقايع تلخ اقوام گذشته و بالاتر دانستن ايشان از پيامبر ـ ص ـ از سوي مردم، از نقل بسياري از حقائق در خصوص اهل بيت ـ ع ـ پرهيز نمودند‌. اگر ائمه ـ ع ـ در محکمه قضاء مي‌خواستند بر اساس علم غيب خود حکومت کنند‌، بسياري از مشکلات براي جامعه پيش مي‌آمد‌. لذا در محاکم قضايي بر اساس بينه و شواهد حکم كردند، ولي اين دليل بر عدم اشراف نسبت به حقيقت داستان و علم غيب نبود‌.
آيت الله جوادي آملي با اشاره به نامه 71 نهج‌البلاغه خطاب به مٌنذر بن جاروت عبدي افزود: حضرت امير ـ ع ـ در اين نامه خطاب به مٌنذر بازگو كردند که من فکر مي کردم چون پدر عالم و زاهدي داري ، توان اداره آن منطقه را خواهي داشت‌، اما با چنين تخلفاتي که مرتکب شده‌اي‌، در صدد قطعه قطعه کردن دين خود و از دست دادن آخرت در برابر دنيايي‌! اگر چنانچه اخباري که در خصوص تخلفات تو به من رسيد درست باشد‌، آن شتري که در خانه‌داري و بندي که بر کفش توست براي من از شخص تو ارزشمندتر است!
مفسر نهج‌البلاغه در ادامه گفت: حضرت خطاب به مٌنذر فرمود‌: هرکس مثل تو رذل و خائن است و صفت پست تو را داراست‌، إلي يوم القيامه به درد هيچ کاري نمي خورد‌!
آيت الله جوادي آملي با اشاره به اهميت خون‌هاي پاک شهدا در پيشبرد اداره جامعه اسلامي خاطر نشان ساخت: اگر جامعه به سمت قسط و عدل پيش نرود‌، جز افزايش مشکلات شاهد چيز ديگري نخواهيم بود‌. البته خون‌هاي مطهر شهدا ما را به اين سمت خواهد برد‌. ولي ما موظف ايم به اين سمت برويم و بدانيم که اگر به اين سمت نرفتيم‌، ما را به آن جهت خواهند برند! چون خداي سبحان فرمود‌: اين خون‌هاي مطهري که به زمين ريخته شد‌، من صاحب و خونب‌هاي آنها هستم‌، قهراً نگه دارشان هم خواهم بود. وي در پايان سخنان خود با اشاره به توبيخ پيامبر اکرم ‌ـ ص ـ نسبت به يکي از کارگزاران خود گفت: حضرت در برابر گزارشي که به ايشان رسيد‌، کارگزار خود را مؤاخذه كردند و فرمودند: آن مبلغي که دريافت کردي تحت چه عنواني بود‌؟ او گفت‌: هديه بوده است‌ و رسول گرامي ـ ص ـ فرمود‌: اگر کارگزار ما نبودي‌، باز هم به تو هديه مي‌دادند‌؟ وقتي شخص پاسخ منفي داد‌، حضرت فرمود‌: پس اين هديه نبوده است‌. لذا برخي مواظب باشند با تغيير الفاظ‌، تخلفات خود را توجيه نكنند.

/ 0 نظر / 12 بازدید